22EGYSZA
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó azonosítójele:

A név és címadatokat, valamint az alábbi kódkockát csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

Ha valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.
 

Az adózó neve :

Az adózó postai
levelezési címe:

 
külföldi
cím
 
______________ ország
                 
___________ város/
község
________________ közterület
neve
 
____________ közterület
jellege
 
_____ hsz.  ___ ép.  ___ lépcsőház  ___ em.  ___ ajtó 

Az adózó elektronikus levelezési címe:_____________________________________

Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.

A kedvezményezett adószáma:

- -

A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2023. január 1-jétől a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
A kedvezményezett technikai száma, neve:

 ______________________________________________________
Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.
Az alábbi nyilatkozat kizárlólag abban az esetben tegye meg, ha a 2022. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre szóló rendelekező nyilatkozatát vissza akarka vonni és ez évben nem kíván technikai számos kedvezményezettre nyilakozni!

A 2022. rendelkező évi technikai számos kedvezményezezzre szóló rendelekező nyilakozatomat visszavonom