A felajánlott adó 1%-ának felajánlásának utolsó teendői a holnapi személyi jövedelem adó bevallási határidő előtt mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. A mai napon, illetve a holnapi napon még mindenki megteheti az adó 1%-ának felajánlása céljából, azonban 2014. május 21-ei határidőt követően erre csak korlátozott lehetősége adódik, azaz csak bizonyos esetek bekövetkezte esetén teheti meg pótlólag ezen nyilatkozatát.

Mindenképpen ma vagy legkésőbb holnap mindenki keresse ki a számára elfogadható nonprofit célt és válasszon ilyen feladatot ellátó szervezetet.

Nézzük meg mik a feltételei az érvényes nyilatkozatnak:

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot - függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától - az adóévet követő év május 20-áig juttathatja el az adóhatósághoz. E határidő elmulasztása jogvesztő, azaz az ezután a dátum után beérkezett rendelkező nyilatkozatok – bizonyos esetek kivételével – érvénytelenek.
A rendelkező nyilatkozat vagy a rendelkező nyilatkozat megtételére szolgáló elektronikus űrlap tartalmazza a kedvezményezett adószámát.


A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz:

adóbevallás, adónyilatkozat esetén az adóbevallási nyomtatványon tünteti fel,
munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatója útján,
adóbevallás, adónyilatkozat elektronikus úton történő benyújtása esetén az elektronikus űrlapon tünteti fel - kivéve, ha a magánszemély nem maga készíti adóbevallását, és a képviselőjének a rendelkező nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott -,
egyszerűsített bevallás esetén az egyszerűsített bevallási lehetőség választására vonatkozó bejelentéssel egyidőben, az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus úton, vagy
a korábbiaktól eltérően a bevallástól elkülönítve, önállóan, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen, postán vagy elektronikus űrlapként elektronikus úton.


A magánszemély a munkáltatói adómegállapítás esetében az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkésőbb 10 nappal a május 20-ai időpontot megelőzően.

A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, a május 20-ai időpontig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.Az Adó1százalék.com szakértője:
Kneitner Lea
Igazságügyi és okleveles adószakértő