Az Adó1százalék.com oldalait a Trinety Media Kft. üzemelteti.
 
Adatvédelem
 
Az Adó1százalék.com portál tartalma ingyenesen olvasható. . A hírlevelekre való feliratkozás azonban regisztrációhoz kötött. Ennek keretében bizonyos adatainak (név, e-mail) megadása kötelező, mert az elektronikus email névre szólóan, a megadott email címre kerül kiküldésre. A Trinety Media Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé.
 
A Trinety Media Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
 
A Trinety Media Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Trinety Media Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.
 
Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg, vagy az Adó1százalék.com használata során kárt okozott, a Trinety Media Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni, és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Trinety Media Kft..-t megóvni és azokat viselni. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 
További információ
 
Az Trinety Media Kft. szívesen fogadja a jelen nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Ha bármikor azt tapasztalja, hogy a Trinety Media Kft. nem tett eleget a nyilatkozatban előírtaknak, jelezze e-mailben vagy levélben, és a Trinety Media Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy mielőbb fényt derítsen az Ön által jelzett problémára, és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja azt.
 
A Trinety Media adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73798/2014
 
Trinety Media Kft.
Cím: 1021 Budapest, Széphalom u. 18.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 47
Cg. szám: 01-09-985552
Adószám: 23938566-2-41
 
Tárhely szolgáltató:
Websas.hu Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út. 27-29. B/3
Email cím: info@websas.hu