Már csak

nap

óra

perc

mp

-ig
nyilatkozhat adója 1+1 %-áról!máj 31

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Adófizetőknek

A 22HIPAK nyomtatvány szolgál a helyi iparűzési adó bevallására, amely egy kötegelt nyomtatvány, amely „A” és „M” típusú lapokból áll. A több önkormányzat illetékességi területén működő adóalanyoknak annyi "M” jelű lapot kell kitölteniük, ahány önkormányzat illetékességi területén működnek.
 
 
Kikre vonatkozik?
Egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek
Jogi személyek
Egyéni cégek, egyéb szervezetek
máj 31

Bevallás és 2229-A Adatszolgáltatás a 2022. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról (az IFRS-ek alkalmazására áttérő adózók Tao. tv. 18/D. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatása)

Adófizetőknek

A társaságiadó-bevallásban az új transzferár-adatszolgáltatási kötelezettség értelmében már a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók fő adatairól is adatot kell szolgáltatni.
 
Kikre vonatkozik?
A Tao. törvény 18. § (5) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett adózók
máj 31

Bevallás a kiskereskedelmi adóról és adóelőlegről

Adófizetőknek

 A 22KISKER jelű bevallást az adóköteles tevékenységet üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű
személynek vagy szervezetnek kell benyújtania.
Adóköteles tevékenységnek minősül a kiskereskedelmi tevékenység, ideértve a külföldi illetőségű személy vagy szervezet által a vevője részére belföldön átadott áru nem fióktelep útján való értékesítése is.
 
 
Kikre vonatkozik?
Kiskereskedelmi tevékenységet folytatók
máj 31

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (elszámoló bevallás)

Adófizetőknek

Az üzleti évre megállapított kisvállalati adó, valamint a bevallott/megfizetett kisvállalatiadó-előlegek különbözetének adóév végi elszámolására a 22KIVA jelű bevallás szolgál. Folyamatos kivaalanyiság esetén, azaz ha az adóalanyiság az adóév december 31-éig fennáll, és az adózó és alanyisága az adóév utolsó napját követő nappal is fennáll, az elszámoló bevallás beadási határideje az adóévet követő év május 31-e.
 
 
Kikre vonatkozik?
A kisvállalati adóalanyiságot választó adózók