Már csak

nap

óra

perc

mp

-ig
nyilatkozhat adója 1+1 %-áról!máj 31

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (elszámoló bevallás)

Adófizetőknek

Az üzleti évre megállapított kisvállalati adó, valamint a bevallott/megfizetett kisvállalatiadó-előlegek különbözetének adóév végi elszámolására a 23KIVA jelű bevallás szolgál. Folyamatos kivaalanyiság esetén, azaz ha az adóalanyiság az adóév december 31-éig fennáll, és az adózó és alanyisága az adóév utolsó napját követő nappal is fennáll, az elszámoló bevallás beadási határideje az adóévet követő év május 31-e.
 
Kikre vonatkozik?
A kisvállalati adóalanyiságot választó adózók
máj 31

Bevallás a kiskereskedelmi adóról és adóelőlegről

Adófizetőknek

A 23KISKER jelű bevallást az adóköteles tevékenységet üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű személynek vagy szervezetnek kell benyújtania.
Adóköteles tevékenységnek minősül a kiskereskedelmi tevékenység, ideértve a külföldi illetőségű személy vagy szervezet által a vevője részére belföldön átadott áru nem fióktelep útján való értékesítése is.
 
Kikre vonatkozik?
Kiskereskedelmi tevékenységet folytatók
máj 31

Társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozat

Adófizetőknek

A TAONY jelű nyilatkozatot a 2023 adóévről szóló társaságiadó-bevallás helyett 2024. május 31-éig lehet benyújtani. Akkor van lehetőség a nyilatkozattételre, ha az adózó az adóévben vállalkozási tevékenységből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) származó bevételt nem ért el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el. Továbbá az adóév utolsó napján egyházi jogi személynek minősülő adózó nyújthatja be, ha vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
 
Kikre vonatkozik?
alapítványok, közalapítványok, egyesületek
köztestületek
egyházi jogi személyek
lakásszövetkezetek
önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak
közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmények
európai területi társulások
foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmények
máj 31

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Adófizetőknek

A 23HIPAK nyomtatvány szolgál a helyi iparűzési adó bevallására, amely egy kötegelt nyomtatvány, amely „A” és „M” típusú lapokból áll. A több önkormányzat illetékességi területén működő adóalanyoknak annyi "M” jelű lapot kell kitölteniük, ahány önkormányzat illetékességi területén működnek.
 
Kikre vonatkozik?
Egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek
Jogi személyek
Egyéni cégek, egyéb szervezetek
máj 31

Bevallás és 2329-A Adatszolgáltatás a 2023. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén

Adófizetőknek

A 2329 jelű nyomtatványon a 2023-ban kezdődő adóévi társasági adót, energiaellátók jövedelemadóját, innovációs járulékot, valamint a növekedési adóhitelt kell bevallani, helyesbíteni, önellenőrizni, pótolni.
 
Kikre vonatkozik?
a társasági adóról szóló törvény hatálya alá tartozó, a naptári évvel azonos, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó egyszeres, valamint kettős könyvvitelt vezető adózók, továbbá a csoportos társaságiadó-alanyok,
a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvény hatálya alá tartozó energiaellátók, valamint közszolgáltatók,
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény hatálya alá tartozó adózók