Bemutatkozás


„Bolyai” Iskolai Alapítvány közhasznú szervezetként olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek jól szolgálják a Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium diákjainak fejlődését, valamint az ott tanító tanárok szakmai előmenetelét. Az alapítvány kiemelt célja és feladata a nevelési és oktatási tevékenység segítése, a képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a pedagógiai és a szakmai tudományos kutatások, a nevelési – oktatási munka fejlesztésére.  Feladata még a szociálisan rászorult diákok, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermek- és ifjúságvédelem megelőző tevékenységei, az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése, a diákok nyári táborozásának, utazásának és természetjárásának támogatása, a diáksport, a szabadidősport és a tömegsport támogatása, az iskola kulturális életének a fejlesztése, a tanulmányi versenyek, diákkörök, diákönkormányzatok segítése, programjaik támogatása.

 

A fenti célok mentén a „Bolyai” Iskolai Alapítvány (későbbiekben Alapítvány) igyekszik bekapcsolódni az iskola életébe. Minden olyan iskolai programot, ami a diákok idejének hasznos eltöltését szolgálja, szeretné támogatni. Ideértve minden tanárok és diákok által szerveződött programot. Sajnálatos módon az anyagi keretek szűkösek, hiszen közhasznú szervezetként csak az adók 1%-ára, illetve felajánlásokra támaszkodhatunk.

 

Ennek ellenére évek óta rendszeresen segítjük az iskolát. A teljesség igénye nélkül támogatott programjaink:

 • Gólyatábor, ahol a hátrányos helyzetű diákokat segítjük
 • Egészségnapok és sportnapok, melyek a diákok egészséges életmódhoz való viszonyát és a sport, a mozgás szeretetét erősítik
 • Diák- és szakmai napok és programok, melyek a tanulók kikapcsolódását és szakmai érdeklődését élénkítik
 • Iskolai szintű versenyek, melyek egész éven át a minél jobb eredmények elérésére serkentik diákjainkat (Bolyai Legaktívabb Osztálya, Bolyai Legkevesebbet Hiányzó Osztálya, Bolyai Legkiválóbb Tanulmányi Eredményű Osztálya)
 • Ezen kívül támogatni igyekszünk a szakmai és tanulmányi kirándulásokat és versenyeket, a diákcsere programokat külföldön és belföldön egyaránt.
 

A programok támogatása mellett az Alapítvány kidolgozott egy diákösztöndíj programot, amelynek már többéves hagyománya van az iskolában. Az arra legméltóbb, legaktívabb, legjobb tanulmányt elérő diákokat támogatjuk vele 10 hónapon keresztül.

 

Alapítványunk életében az 1 % felajánlásokból érkező támogatás igen nagy jelentőségű. A keret felhasználásáról, az iskola kérését mérlegelve, az iskolától független kuratórium dönt. Tájékoztatásul mellékelünk egy rövid beszámolót az alapítvány 2015. évi működéséről, hogy Ön is meggyőződhessen róla: támogatását valóban az alapítvány céljaira fordítottuk. Emellett megismerheti alapítványunk sokszínű tevékenységét, melyet az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, az iskola diákjai javára fejt ki. Ennek elismeréseként az 1997 óta működő alapítványunkat 2001-ben a bíróság közhasznú alapítványnak nyilvánította. Alapítványunk közhasznú minősítését 2014-ben a Fővárosi Törvényszék megerősítette.

 

Kérjük, ha alapítványunk céljaival egyetért, és tevékenységét helyesnek tartja, jelölje meg az iskola alapítványát 2016-ben is kedvezményezettként az adóhivatal felé.

Mire gyűjtünk?


Alapítvány céljai és feladatai:

 • Nevelési és oktatási tevékenység segítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a tantervi és oktatás-módszertani fejlesztés, valamint a pedagógia és szakmai tudományos kutatások a nevelési-oktatási munka fejlesztésére;
 • A szociálisan rászorult diákok, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • Gyermek- és ifjúságvédelem megelőző tevékenységei;
 • Emberi és állampolgári jogok védelme a gyermeki jogok tekintetében;
 • Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;
 • Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat tevékenységének segítése és támogatása;
 • Az iskolai demokratikus közélet tárgyi feltételeinek (újság, rádió, iskolai rendezvények) kialakításában segítség nyújtása;
 • A diákok nyári táborozása, utazása és a természetjárás támogatása;
 • A diáksport, szabadidősport, tömegsport támogatása;
 • Az iskola kulturális életének fejlesztése;
 • Tanulmányi versenyek, diákkörök támogatása;
 • Az iskola és kollégium oktató-nevelő munkát szolgáló épületrészeinek, berendezéseinek, felszerelési tárgyainak bővítése, fejlesztése;
 • A tanárok és tanulók nyelvtanulásának támogatása;
 • A tanulók kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájának elismerése.

Mire használtuk fel?


A teljesség igénye nélkül támogatott programjaink:

 • Gólyatábor, ahol a hátrányos helyzetű diákokat segítjük
 • Egészségnapok és sportnapok, melyek a diákok egészséges életmódhoz való viszonyát és a sport, a mozgás szeretetét erősítik
 • Diák- és szakmai napok és programok, melyek a tanulók kikapcsolódását és szakmai érdeklődését élénkítik
 • Iskolai szintű versenyek, melyek egész éven át a minél jobb eredmények elérésére serkentik diákjainkat (Bolyai Legaktívabb Osztálya, Bolyai Legkevesebbet Hiányzó Osztálya, Bolyai Legkiválóbb Tanulmányi Eredményű Osztálya)
 • Ezen kívül támogatni igyekszünk a szakmai és tanulmányi kirándulásokat és versenyeket, a diákcsere programokat külföldön és belföldön egyaránt.
 • A programok támogatása mellett az Alapítvány kidolgozott egy diákösztöndíj programot, amelynek már többéves hagyománya van az iskolában. Az arra legméltóbb, legaktívabb, legjobb tanulmányt elérő diákokat támogatjuk vele 10 hónapon keresztül.