Bemutatkozás


Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorkó Általános Iskolában  és Gyakorló Ginmáziumban működő "Kinyílik a világ" Alapítvány 1992. óta végzi a határon túli fiatalok körében az anyanyelv ápolását.

Lehetőséget teremt a kortársi kapcsolatok kialakítására, gazdagítja az anyanyelvi ismereteket, megerősíti az összetartozás érzését és az identitást, felébreszti a felelős nyelvhasználat vágyát.

Kapcsolatban vagyunk kárpátaljai, csángó, felvidéki, délvidéki, erdélyi szerevezetekkel, intézményekkel.A fenti célok elérése érdekében irodalmi versenyt, magyar anyanyelvi táborokat szervezünk Budapesten, a Balatonnál és a csángóföldi Klézsén.

Mire gyűjtünk?


Anyanyelv ápolása határon túli fiatalok körében.

Anyanyelvi táborok szervezése: kárpáraljai-, csángó-, felvidéki tanulócsoportoknak Magyarországon, csángó gyerekeknek és hozzátartozóiknak Klézsén a Magyarházban.

A diákok és kísérőik utaztatását, a balatoni táborozást (szállás , étkezés), közlekedést Magyarországon ( MÁV, BKK) a könyvjutalmakat és ajándékokat a határon túli gyerekeknek mi fizetjük. Ehhez várjuk segítségüket. Köszönjük!

 


Mire használtuk fel?


A Petőfi Irodalmi Verseny döntője Budapesten 25fő résztvevővel:Visk, Nagyszelmenc, Nagykapos, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Zente, Horgos.

A magyarországi Anyanyelvi Tábor :60 meghívott Viskről, Gyertyánligetről, Nagyszelmencről és Külsőrekecsinből.

Moldvai Klézsén a Magyarházban tábort szerveztek iskolánk tanárai és lelkes diákjai (9fő kisbusszal) a környékről magyar nyelvet tanulni akaró, sokszor 60-70 fő részére.

Ellátásuk, szállásuk, programjaik, utazásuk költségeire használtuk fel a támogatásokat.