Bemutatkozás


2.§.

Az egyesület céljai és feladatai.

 

1.      A Rend fő célja az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc eszmeiségének az ápolása.

2.      Eszmeisége alapján és a keresztény-keresztyén értékrendnek megfelelően további feladatának tartja:

-        a nemzeti gyökerek ápolását, beleértve a Szent Korona tiszteletét,

-        a magyar nemzeti hagyományok tovább vitelét és közkincsé tételét,

-        az 1956-os forradalom történéseinek ismertetését és méltó helyre emelését a társadalmi tudat valamint a közélet minden területén,

-        az 1956-os évfordulók és kegyeleti megemlékezésék szervezését,

-        a közjó szolgálatát, az emberi méltóság tiszteletének és a közerkölcs kiterjedésének általánossá tételét,

-        a rászoruló 56-os rendtársak anyagi és erkölcsi támogatását, a résztvevők vitézségének elismerését és jutalmazását,

-        a lovagi erények korunkhoz való igazítását, gyakorlati alkalmazását,

3.      A rend az alábbi lovagi erények terjesztését tekinti feladatának:

-        hitvallás /prudentia/

-        szerénység /temperantia/

-        bátorság / fortitudo /

igazságosság / justitia