Bemutatkozás


Szervezetünk, a 4092. sz. Dózsa György Úttörőcsapat a Pest megyei Gomba községben működik 1992 óta bejegyzett, 1999 óta közhasznú civil szervezetként. Tevékenységét – amely nem csak a településen ismert és elismert – héttagú, választott csapatvezetőség irányítja, programjait önkéntesek: pedagógusok, ifivezetők, szülők szervezik és bonyolítják le. Úttörőcsapatunk együttműködik a Gombai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, amellyel együttműködési megállapodásunk van, valamint a település kulturális-közművelődési életét szervező Integrált Közösségi Szolgáltató Térrel.

 

Támogatottságunkat jelzi, hogy tevékenységünket sok állampolgár támogatja személyi jövedelemadójának 1%-ával, az utóbbi években évente 100 000Ft körüli összeggel.

 

Célunk hogy tagjainkat a haza szeretetére, a természeti környezet és az emberi alkotás megbecsülésére és védelmére, a rászorulóknak nyújtott önzetlen segítésre, becsületes emberi magatartásra neveljük; biztosítsuk tagjaink számára a közösségi élet szervezeti keretét és gyakorlati lehetőségeit.

 

Tevékenységünk meghatározó eleme, hogy biztosítjuk tagjaink számára a közösségi élet szervezeti keretét és gyakorlati lehetőségeit, hozzásegítve ezáltal gyermek és fiatalkorú tagjait, hogy felnőttként a közéletben tájékozott és abban részt vállaló állampolgárokká váljanak. Ugyanakkor programjainkon minden érdeklődő gyermek, fiatal, felnőtt részt vehet, függetlenül attól, hogy csapatunk tagja-e. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását, ezért a hátrányos helyzetű gyerekekre (többgyerekes család, egyedül álló szülő, fogyatékos, stb.) kiemelt figyelmet fordítunk, szükség esetén anyagi támogatással biztosítva részvételüket a csapat rendezvényein (pl. kirándulás, nyári táborozás)

 

A csapat közéletében mindig megkülönböztetett szerepet tulajdonítottunk a nyilvánosságnak, amelynek több mint húsz éven keresztül a KUKKANTÓ című csapatújság volt a fóruma, annak megszűnte után immár évek óta elektronikus hírlevelünk, Facebook oldalunk, valamint honlapunk (www.uttorogomba.hu).

 

Tevékenységünk „látható” része a csapat tagjai és a település gyermekei számára szervezett programjaink. Évente januárban tartjuk meg a csapat közgyűlését, január végén szánkóversenyt rendezünk, és februárban kerül sor a jelmezversennyel egybekötött farsangi bálra, melynek helyszíne az általános iskola. A forradalom és szabadságharc évfordulóját akadályversennyel, vetélkedővel vagy a budapesti rendezvényekkel ünnepeljük meg, és minden évben koszorúzunk a községi ünnepélyen. Áprilisban a Föld napja alkalmából plakátpályázatot szervezünk, amelynek legjobb alkotásait az iskolában állítjuk ki, díjazásukat pedig csapatunk vállalja. Május elején majálisra hívunk minden érdeklődőt, május utolsó hétvégéjén kerül sor a kisdobos- és úttörőavatásra, majd másnap gyermeknapra várjuk a település minden gyerekét.

 

Évről évre az ország más-más vidékén szervezzük meg nyári táborunkat. Szeptember végén járőrversenyt, októberben gasztronómiai vetélkedőt, novemberben kaszinót (játékdélelőttöt) szervezünk, november végén évente száznál több gyerek mutatja be tudását a községi rendezvényházban megrendezett Ki mit tud?-unkon, melynek legjobbjai decemberben egy budapesti kirándulással egybekötött cirkuszi vagy egyéb előadáson vehetnek részt.

Mire gyűjtünk?


A beérkezett 1%-os felajánlásokból tudjuk finanszírozni a helyi gyermeknapot, amit minden évben úttörőcsapatunk szervez, valamint hozzá tudunk járulni a táborozási költségekhez, különösen azoknak a gyerkeknek az esetében, akiknek családja nem tudná vállalni még az egyébként mélyen a piaci ár alatti részvételi díjat sem.


Mire használtuk fel?


Az élmúlt évben beérkezett 1%-okat a gyermeknap megszervezésére és a táborozás költségeinek csökkentésére használtuk fel.


Képgaléria