Az adóév utolsó napján a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény [Ehtv.] mellékletében meghatározott (az Országgyűlés által elismert) egyháznak minősülő adózó és annak belső egyházi jogi személye.
 
A 2015-ös elismert egyházak listáját, és az azokhoz tartozó technikai számokat itt találja