Az adójuk 1%-áról rendelkező magánszemélyek november 30-ig kapnak értesítést arról, ha hibás rendelkező nyilatkozatot adtak le. A 0 forintról szóló rendelkezés nem számít hibának, sőt ebben az esetben is érdemes rendelkezni.
 
Idén is minden adófizető magánszemély rendelkezhetett adója 1+1%-áról egy civil szervezet és egy elismert egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat részére. A jelentkezés végső határideje május 20-a volt. Az adófizetők adóbevallásukkal együtt, de attól függetlenül is rendelkezhettek. A nyilatkozatot elküldhették elektronikus (ügyfélkapun) és postai úton is.
 
2015-ben nőtt az átlagkereset, növekedett az adó mértéke és nőtt a felajánlások száma is. Arról, hogy kik kaptán idén a legtöbb felajánlást itt olvashat többet.
 

Mik voltak a tipikus hibák?

Idén 3674 szja (1+1%) rendelkező nyilatkozat érkezett az adóhatósághoz, ebből 3441 érvényes, ami a benyújtott összes nyilatkozat 93,7%-a.

 
A NAV 2015. november 30-ig küld értesítés azok részére, akik valamilyen okból hibás nyilatkozatot adott le – erről a konkrét indok megjelölésével határozatban, elektronikus úton, ügyfélkapu hiányában postai úton kap értesítést a magánszemély. Tipikus hiba, ha a magánszemély nem fizette meg az 1% alapján képező személyi jövedelemadót, vagy késedelmesen nyújtotta be rendelkező nyilatkozatát, hibásan tüntette fel a kedvezményezett adó- számát, illetve nem írta alá, vagy nem töltötte ki a borítékot
 
Bizonyos esetekben a rendelkező nyilatkozat érvényessége – általában a fizetendő adó összege - nem állapítható meg. Erről a magánszemély értesítő levélben elektronikus úton, ügyfélkapu hiányában postai úton értesül . Érvénytelen rendelkező nyilatkozatnak minősül, ha a magánszemély a hibás bevallását nem javította és az továbbra is hibás bevallásként szerepel az adóhivatal nyilvántartásában.
 
Fontos, hogy 2015. november 30. után akkor értesülnek a magánszemélyek a rendelkezés érvénytelenségéről, ha a kedvezményezett (civil szervezet, egyház) miatt nem érhet célba a felajánlás. Ebben az esetben – a törvényi rendelkezés értelmében – az értesítésben az érvénytelenség oka nem tüntethető fel, csak az, hogy a magánszemély a kedvezményezetthez fordulhat további információért. Amennyiben a magánszemély rendelkezik ügyfélkapuval, külön kérés nélkül elektronikus úton kap értesítést a 2015-ös érvényes rendelkezése teljesítéséről.
 

Még 0 forintról is érdemes volt rendelkezni

Az a magánszemély, akinek nem volt összevonható jövedelme, vagy adóbevallásában 0 forint szerepel az összevont adóalap kedvezményekkel csökkentett adójaként, kizárólag 0 forint „összegű” felajánlást tehetett.
 
A 0 forintos felajánlás értelemszerűen nem jelent összegszerű támogatást megjelölt kedvezményezett számára. A NAV csak akkor utalja át a rendelkezést a szervezetnek, ha a kedvezményezett részére utalandó összeg minimum 100 forint. Ugyanakkor 0 forint esetén is érdemes egyház részére rendelkezni. Az egyházak ugyanis – az 1%-on felül – a kiegészítő támogatást a felajánlást tevő magánszemélyek száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján kapják, ezáltal még a 0 forintos rendelkezés is növeli a részére juttatott állami támogatás mértékét.
 
 
Szerző
Ivanyos Judit