A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. § (2) bekezdése, valamint az adózás rendjétől szóló 2017. évi CL. törvény 66. § (1) értelmében az állam részére az adó- és járulékfizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni.
 


A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi törvénynek megfelelően a jövedelem megállapítása során a bevételeket és költségeket is forintban kell meghatározni. A törvény arról is rendelkezik, hogy a megállapítás során milyen szabályok alkalmazandók a külföldi pénznem átváltására. E szerint a külföldi pénznemben keletkezett bevételt, kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott adatot, ami a személyi jövedelemadó hatálya alá esik, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell átszámítani.
Amennyiben a külföldi pénznem az MNB hivatalos deviza árfolyamlapjában nem jelenik meg, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításhoz figyelembe venni. Ezeket az árfolyamokat az MNB a Magyar Közlönyben teszi közzé.

A részletes átváltási szabályokat az Szja tv. 6. §-a tartalmazza.