NAV közleményt adott ki a 2018. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek nevéről, adószámáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről.
 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a 2018. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek nevéről, adószámáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről. A kizárás nem érinti a kedvezményezett előzetes regisztrációját, azonban a kizárás évében a kedvezményezett nem jogosult az szja 1%-os felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhet.
 


A kimutatásban azon civil kedvezményezettek adatai szerepelnek, amelyeket az állami adó- és vámhatóság az Szf. tv. 6/C. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a 2017. december 31-ig jogerőre emelkedett határozatában az alábbi okokból zárt ki a 2018. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből.
 
  • A kedvezményezett nem küldte meg az állami adó- és vámhatósághoz a részére átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó (11-15KOZ számú) elektronikus közlemény(eke)t.
  • A kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az állami adó- és vámhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta.
  • Az állami adó- és vámhatóság az átutalt szja 1%-os összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.
 
A közzétett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti és itt érhető el pdf és xls formátumban. A kimutatás a megnevezésük szerinti karakter- és betűrendben tartalmazza a civil kedvezményezettek adatait.