Összefoglaló a 484/2020. (XI. 10.) kormány rendelet értelmében a koronavírus járvány által sújtott ágazatoknak járó adókedvezményekről és a távmunka költségtérítés szabályairól.

 

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint a koronavírus járvány súlyosbodása miatt 2020. november 11-től az az éttermeknek, szállodáknak, színházaknak, moziknak, múzeumoknak és egyéb szórakozást, sportolási lehetőséget nyújtó létesítményeknek be kellett zárniuk.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, de elvitelre adhatnak ki ételt, vagy átállhatnak házhoz szállításra. A szállodák nem adhatnak szállást turistáknak, kizárólag üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

A bezárás miatt egy másik rendelet (485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) is született, amelyben a munkahelyek megőrzése érdekében adókedvezményeket biztosítanak, ezzel próbálva segíteni a fenti ágazatokat.(Az adókedvezményeken kívül a foglalások kieséséből származó költségeket is megtérítik, ill. bértámogatásokat is nyújtanak.)

 

Mely ágazatok élhetnek az adókedvezményekkel?

 

Adókedvezményt a következő tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytató vállalkozás kaphat:

 

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)

 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) 

 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)

 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)

 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)

 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) 

 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) 

 8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)

 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) 

 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) 

 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) 

 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) 

 13. Sportegyesületi tevékenység(TEÁOR 9312)

 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)

 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)

 16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység(TEÁOR 9321)

 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)

 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység(TEÁOR 9329)

 

Fontos, hogy tényleges főtevékenységként nem a cégnyilvántartásba bejegyzett főtevékenységet kell érteni, hanem azt a tevékenységet, amelyből az érintett vállalkozásnak a 2020. 11. 11-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30 %-a származott.

 

Milyen adók befizetése alól lehet mentesülni?

 

Az említett ágazatokba tartozó munkáltatók a következő adókötelezettségek alól kaphatnak mentességet, egyelőre csak november hónapra.

Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség: 2020. november hónapra a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén a szocho adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni (de vélhetően a bevallási kötelezettség alól nem mentesülnek az érintettek, a jogszabály erről egyelőre nem rendelkezik).

Szakképzési hozzájárulás kötelezettség: 2020. november hónapra a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni (de vélhetően bevallási kötelezettség alól itt sem lesz mentesülés).

Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség: 2020 november hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül a vállalkozás. Illetve a rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezettek a 2020. évben további előleget már nem fizetnek.

Kisvállalati adó kötelezettség: A 2020. november hónapra elszámolt személyi jellegű kifizetések összege (Tbj. szerinti járulékalapot képező munkabér, SZÉP kártya stb.) nem tartozik bele a KIVA alapjába.

 

 

Az adókedvezmények érvényesítésének feltételei:

 

 • a kifizetőnél a jelenlegi veszélyhelyzetben egy olyan állapot álljon be, amelynek során a munkavállalót elbocsájtotta volna, de a fenti intézkedések hatására mégsem tette meg

 • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz (vélhetően a 2008A bevallásban)

 

 

Távmunka költségtérítésének szabályozása

 

November 12-én jelent meg a 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet, amelyben szabályozzák, hogy a távmunkában dolgozó természetes személyeknek milyen mértékű támogatás adható a távmunkából eredő többletköltségeik fedezéséhez.

A jogszabály szerint, a veszélyhelyzet ideje alatt, de legalább 2021. február 8-ig lehet adni a havi minimálbér 10 %-ának megfelelő összegig távmunkavégzéssel összefüggésben felmerülő költségtérítést. Ez maximum havi 16.100,- Ft lehet, és igazolás nélkül, költségként elszámolható, vagyis adómentes. Csak akkor lehet ennyi az adómentes összeg, ha a távmunkavégzés az egész hónapot érinti.

 
Szerző
Kabarcz-Horváth Ibolya