2021. április 1-jei hatállyal módosul az Áfa törvény. A munkaerő-kölcsönzés szolgáltatásoknak csak egy szűk köre esetében marad továbbra is alkalmazandó a fordított áfa. A módosításra európai uniós jogharmonizációs kötelezettség miatt kerül sor.
 
A módosítás következtében csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek:
 
  • az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása), 
  • vagy ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkákhoz kapcsolódnak. 
A fordított adózás alkalmazásához a fordított adóztatás egyéb feltételeinek is teljesülnie kell.
(Az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany kell legyen, ugyanakkor egyiküknek se legyen olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető.)
 
Április 1-től a legtöbb esetben tehát nem a szolgáltatás igénybevevője, hanem az ügyletet teljesítő adóalany lesz köteles megfizetni (és áthárítani) az áfát. 
 
Hogyan határozzák meg, hogy mely esetekben kell először alkalmazni az egyenes adózás szabályait?
 
Az áfa szabályok értelmében a teljesítés eredményez adófizetési kötelezettséget, és ez az adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik. Ebből következően a teljesítési időpont alapvető jelentőséggel bír az ügyletek minősítése során.
 
Egy adott ügylet tekintetében azt kell megvizsgálni, hogy az adott ügylet teljesítési időpontja a módosítás hatályba lépésének napját megelőzi-e vagy sem. (Így  kell eljárni abban az esetben is, ha az adott szolgáltatás nyújtása során a felek időszakos elszámolásban állapodtak meg.)
 
  1. Ha egy adott időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja 2021. április 1-jét megelőző időpont, a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni még abban az esetben is, ha az adott időszak áthúzódik a hatályba lépés napján, és akkor is, ha az egész időszak a hatályba lépés napját követi. Ezekben az esetekben az ügyletet teljesítő adóalany olyan számlát bocsáthat ki, amelyben áthárított adó, illetve százalékérték nem szerepel, és a számlán fel kell tüntetnie a „fordított adózás” kifejezést, a szolgáltatást igénybe vevő adóalany adófizetési kötelezettsége pedig az Áfa tv. 60. §-ában foglalt szabályok alapján meghatározott időpontban keletkezik.
  2. Ha az ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napja, vagy azt követő időpont, akkor az egyenes adózás szabályait kell alkalmazni, vagyis az ügyletet teljesítő adóalany köteles az adófizetési kötelezettséget teljesíteni (és az áfát áthárítani). Ilyenkor abban az esetben is az egyenes adózás szabályai szerint kell eljárni, ha akár a teljes időszak megelőzi a hatályba lépés napját.
 
Szerző
Kabarcz-Horváth Ibolya