Bérkiegészítést kaphatnak azok a munkavállalók, akik legalább hat hónapja nem állnak alkalmazásban vagy 15-24 év közöttiek, illetve 50 év felettiek. 
 
Munkába állásukat a támogatások mellett tanácsadás is segíti, amelynek keretében a munkavállalóval közösen alakítják ki a cselekvési tervet a mielőbbi elhelyezkedés érdekében. Figyelembe veszik az egyéni képességeket és a munkavállaló céljait, és ehhez megkeresik a megfelelő szolgáltatásokat és támogatási lehetőségeket.
 
Azok a munkavállalók, akik 12 vagy 24 hónapja nem állnak alkalmazásban, hat hónapig járó bérkiegészítést is kaphatnak. Ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, a minimálbér 30 százalékával megegyező összeghez, jelenleg havi több mint 50 ezer forinthoz juthatnak.
 
 
A munkaadó is támogatásban részesül, ha súlyosan hátrányos helyzetű személyt alkalmaz, a jogviszony első négy hónapjára a munkavállaló bérének felét megtéríti az állami foglalkoztatási szerv. Ennek egy személyre eső összege nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. 
 
A támogatott munkaadónak többek között vállalnia kell, hogy a kérelem benyújtásakor fennálló statisztikai állományi létszámát fenntartja. Munkavállalói jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással nem szüntetheti meg a támogatási időszakot követő három hónapban sem. 
 
A támogatások, szolgáltatások a járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályainál érhetők el, az igényléshez egy egyoldalas kérelmet kell kitölteni.
 
Szerző
Kabarcz-Horváth Ibolya