Az Adó Online szakértő segítségével összeszedte az otthoni munkavégzés körülményeivel, kereteivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
 
Miben más az otthoni munkavégzés a távmunkához képest?
A távmunka tartós, kifejezetten erre vonatkozó munkaszerződéssel jön létre és mint ilyen, a Munka Törvénykönyve külön szabályozza. A home office ezzel szemben hazánkban egy még nem rendezett kategória, általában eseti jellegű, nem is feltétlenül hivatalos (a közvetlen főnök megengedi a beosztottjának, de rajtuk és a közvetlen csapatok kívül más talán nem is tud róla) és a normál munkaviszony keretei érvényesek rá. Az otthoni munkavégzés kereteiről alapesetben a munkaadó és a munkavállaló egyezhet meg. A 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet a mostani helyzetre tekintettel lehetővé tette, hogy a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseitől eltérve, a vészhelyzet ideje alatt és annak megszűnését követő 30 napig, a munkáltató egyoldalúan rendelhesse el a home office-t.
Szabadságra küldheti-e a munkavállalót a munkáltató járvány idején?
A szabadság meghatározott része felett a munkáltató rendelkezik, eddig a mértékig dönthet úgy, hogy a munkavállalót szabadságra küldi a járványveszély miatt és ehhez nem szükséges a beleegyezését kérnie. A munkavállalót a döntésről a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal tájékoztatni kell. Ugyanez érvényes az otthoni munkavégzés alatt: szabadságot továbbra is lehet kérni és kiadni.
 
Bérezés és költségtérítések: mi jár és mi nem?
A munkavállalót otthoni munkavégzés esetén is megilleti a szerződésében meghatározott teljes munkabére, valamint az utazási támogatáson kívül minden költségtérítés.
 
Van-e túlóra, ebédszünet, cigiszünet otthon?
Az 1. pontban említettük, a home office-nak hazánkban nincsenek külön rögzített szabályai, így a hagyományos irodai munkarend az irányadó. Ennek megfelelően, ha bent a munkahelyen volt túlóra, ebédszünet és cigiszünet, akkor otthonra is jár.
 
Mi történik, ha a munkaeszköz megsérül a home office alatt?
A munkavégzéshez szükséges munkaeszközök biztosítása a munkáltató feladata az otthoni munka esetén is (hacsak nem létezik ettől eltérően rendelkező megállapodás, például a saját laptop használatára vonatkozóan), így azok meghibásodása esetén neki kell gondoskodnia a javításról, cseréről.
 
Óvodás-, iskoláskorú gyerek mellett milyen feltételekkel maradhat otthon a szülő?
A szülő vehet ki szabadságot, vagy ha az már elfogyott, a munkavállaló a rendkívüli helyzetre tekintettel felmentheti a munkavégzés alól. Ekkor viszont nem jár számára fizetés és szünetel a társadalombiztosítási jogviszonya is. Amennyiben ezen időszak alatt a gyermek vagy ő megbetegszik, a keresőképtelenség szabályai szerint táppénzre jogosult.
 
Kérhet-e fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló a járvány idején?
A Munka Törvénykönyve részletesen tárgyalja, milyen esetekben jogosult a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra. A járványhelyzet ebből a szempontból nem számít speciális körülménynek, vagyis a munkavállaló akkor kérheti, ha hozzátartozója az ő tartós (előreláthatólag 30 napot meghaladó) ápolására szorul. Ekkor viszont a munkavállaló köteles kiadni a fizetés nélküli szabadságot. Másik lehetőség, ha a felek kölcsönösen állapodnak meg, ilyenkor viszont megintcsak szünetel az egészségbiztosítási jogviszony.