Több társadalombiztosítási ellátásfajtánál egy általános mérőszámot vesznek figyelembe az ellátás összegének megállapításakor, nem az egyéni jövedelem a mérvadó.
 
Ilyen általános mérőszám a minimálbér is. A minimálbér számít pl. a gyermekgondozási díj, vagy a táppénz maximális összegének megállapításakor. Azoknál az ellátásoknál, amelyeket érint a minimálbér aktuális összege, nem mindegy, hogy milyen időpontban érvényes minimálbért kell figyelembe venni az ellátás szempontjából. Ez az időpont bizonyos esetekben a naptári év első napján érvényes minimálbér, más esetekben a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.
2021-ben a minimálbér jelenleg azonos az előző évivel, vagyis 161.000 forint havonta.
 
A minimálbér összegének hatása a leggyakoribb ellátásoknál
 
1. Gyermekgondozási díj
 
A GYED összegének megállapítása ugyan a napi átlagkereset 70 százaléka, vagyis egyéni jövedelemhez kötött, de maximalizálva van, ugyanis nem érheti el a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékát. Ez a jelenlegi minimálbérrel számolva 225 400 Ft. A GYED összegét minden év január 15-ig felülvizsgálják, és a megemelt minimálbért figyelembe véve január 1-jei időponttól újra megállapítják.
A diplomás gyermekgondozás díj összegének meghatározásánál különösen lényeges a minimálbér összege, mivel ez esetben ezek a bérösszegek képezik az ellátás összegének alapját.
 
2. Táppénz
 
A táppénz napi összege is maximalizálva van, nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, vagyis jelenleg a tavalyihoz hasonlóan a 10733 forintot.
 
3. Nyugellátások
 
A nyugellátások esetén a minimálbér összegének csak a korhatár előtti ellátásban részesülők számára van jelentősége, abban az esetben ha nyugdíj mellett még dolgoznak. Ilyenkor ugyanis keresőtevékenységet a naptári év első napján érvényes minimálbér tizennyolcszorosáig folytathatnak. Ez jelenleg 2 898 000 forint.

Milyen további hatása van a minimálbér (nem) változásának?
 
A minimálbér érvényes összege kihat a társadalombiztosítás területén az ellátások mellett olyan kérdésekre is, mint a biztosítási kötelezettség megállapítására megbízási jogviszony esetén, vagy a megállapodáskötés társadalombiztosítási ellátásra, ahol szintén a minimálbér képezi az alapját a megállapodás szerinti díj fizetésének.
A foglalkoztató által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértéke is függ a minimálbértől, amely a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér összegének kilencszerese. (Ez abban az esetben fizetendő, ha a huszonöt főnél több személyt foglalkoztató munkáltató a kötelező foglalkoztatási szintnél (5 %) kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglakoztat.)
 
 
 
Szerző
Kabarcz-Horváth Ibolya