Fizetési kedvezmény iránti kérelem leadásának módja és folyamata.
 
  • Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és egyéb szervezet a FAG01 űrlap kitöltésével és beküldésével
 
  • Az egyéni vállalkozók a FAM01 űrlap kitöltésével és beküldésével
 
Az űrlapok az alábbi linken elérhetők:
 
  • Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó
  • Ügyfélkapun keresztül, elektronikus formában
 
  • Papír alapú előterjesztéssel az alábbi űrlap kitöltésével – a kérelmet a lakóhely, tartózkodási hely, illetve a székhely, telephely szerint illetékes NAV-igazgatósághoz címezve kell előterjeszteni
                     
„Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához"
Azt, hogy a fizetési nehézség a járványhelyzet miatt alakult ki, bizonyítja:
 
  • Egyrészt a tartozás keletkezésének időpontja
  • Másrészt a természetes személy kérelmezőnek a veszélyhelyzet elrendelését megelőző és követő jövedelmi és vagyoni helyzetének, illetve a gazdálkodási tevékenységet folytató kérelmezőnek a veszélyhelyzet elrendelését megelőző és követő gazdálkodási adatainak összehasonlítása.