Itt a lista, hogy kiknek milyen esetben kell változtatni a NAV által kiküldött adóbevallás tervezeten.
 
A NAV elkészíti és 2021. március 15-től  KAÜ azonosítással (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) elérhetővé teszi a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen (WebNYK) a következőknek:
 • magánszemélyek
 • mezőgazdasági őstermelők
 • áfafizetésre kötelezett magánszemélyek
 • egyéni vállalkozók
 
Mikor kell módosítani az adóbevallási tervezet?
 
A tervezet abban az esetben kell módosítani, ha az adózó
 
 1. mezőgazdasági őstermelő, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott (az adómentességi értékhatár alatt nem kell bevallást benyújtania);
 2. áfafizetésre kötelezett magánszemély;
 3. egyéni vállalkozó;
 4. fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 5. a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
 6. csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 7. az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírságot kell fizetnie;
 8. nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, ami után maga állapítja meg az az adót vagy az adóelőleget;
 9. jogosult a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában;
 10. jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 11. nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;
 12. ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 13. az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el a jóváhagyott osztalékadójával szemben;
 14. valamely bevétele után az ekho szerinti adózást választotta, és a kifizetőtől az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalta;
 15. valamely bevétele után szochóelőleget kell fizetnie;
 16. adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.
 
Egységes bevallási határidő: 2021. május 20. Eddig van lehetőség az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására.
 
Mikor kell önállóan elkészíteni és benyújtani az adóbevallási tervezetet?
 
Az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha
 • az adóévben csak olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak, a bevételt nem kifizetőtől szerezte,
 • az adóbevallási tervezetét szeretné kiegészíteni vagy módosítani, de nincs ügyfélkapuja.
 
Milyen nyomtatványon kell elkészíteni a bevallást?  
A 20SZJA nyomtatványon.
 
Egységes határidő: 2021. május 20. Eddig van lehetőség a bevallás benyújtására, az adó megfizetésére és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására.

Milyen adatokat tartalmaz az adóbevallási tervezet? 
 
Az adóbevallási tervezetet azon adatok alapján készíti el a NAV, amelyeket a magánszemély munkáltatója, kifizetője megadott. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett
 
 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,
 • a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.
kép forrása: www.oroscafe.hu
 
Szerző
Kabarcz-Horváth Ibolya