Bemutatkozás


Az Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért (AMÖF) célja, hogy működésével hozzájáruljon a magyar önkéntesség társadalmi elismertetéséhez, szakmai és tudományos eredményeinek elterjesztéshez az ismeretterjesztés, a kutatás és képzés hatékony eszközei által.

Az AMÖF kiadója az Önkéntes Szemlének (https://www.onkentesszemle.hu/), amely mint a hazai önkéntesség első, online megjelenésű társadalomtudományi folyóirata azzal a céllal jött létre 2021-ben, hogy interdiszciplináris megközelítésben adjon helyet a hazai önkéntesség fejlődésével, helyzetével foglalkozó elméleti tanulmányoknak, gyakorlati, módszertani esettanulmányoknak és recenzióknak.

A folyóirat működésével hozzá kíván járulni a magyar önkéntesség fejlődéséhez, szakmai színvonalának emeléséhez. Inspirálni kívánja a különböző szakterületen dolgozó kutatókat az önkéntesség kutatására, valamint a gyakorlati szakembereket, hogy tapasztalataikat, módszertani újításaikat és jó gyakorlataikat osszák meg a szakmai és a tágabb nagyközönséggel. Három éves működése óta, az Önkéntes Szemle 12 számot jelentetett meg, közel 100 szerző közreműködésével, lapszámonként 127 oldal terjedelemben, az önkéntesség elméleti gyakorlati és módszertani kérdéseiről. 

Célkitűzéseinek megfelelően az AMÖF 2022 létrehozta a "Minden, amit a magyar önkéntességről írtak" online bibliográfiát, amely közel 500 adatot tartalmazsegítve mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati szakembereket a szakirodalmi keresésben.

Ugyancsak az alapítványi célkitűzésekkel egyezően indította el 2022-ben a "30 perc az önkéntességről" podcast sorozatot (https://www.onkentesseg.hu/30-perc-az-onkentessegrol-podcastok/) amiben egyrészt az Önkéntes Szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel vannak beszélgetések akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Másrészt olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról van szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők, vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak.

Az AMÖF és az Önkéntes Szemle 2023 áprilisában rendezte meg KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK – a hazai önkéntes szektor helyzete a Covid-19 járvány után és egy gazdasági válság elején c. konferenciáját.

Mire gyűjtünk?


Mind az Alapítvány, mind pedig az általa megjelentetett Önkéntes Szemle működtetését a szervezet vezetősége és a szerkesztőség tagjai önkéntes munkában látják el. Erre továbbra is számítunk, de 2024-ben  - amikor először lesz jogusult az alapítvány a 1%-os adománygyűjtésre - a felajánlott 1%-os adótámogatást  három projekt megvalósítását segítő személyi és működési költségekre kívánjuk fordítani:

  • 2024 márciusában kívnjuk elindítani az onkenteskoordinator.hu online hálózati, tudás, tapasztalat-megosztó platformot. Mind az Önkéntes Szemlében megjelent esettanulmányok, mind pedig a "30 perc- az önkéntességről" podcast adások alapján leszűrt tapasztalatok azt mutatják, hogy ma igen heterogén az önkénteseket koordináló személyek/pozíciók helyzete a hazai önkéntes szektorban. A hazai önkéntesség extenzív fejlesztése mellett nagyon fontos a minőségi megújulás is, és ennek egyik kulcsa az önkéntes-koordináció professzionalizálása, szervezeti és társadalmi pozíciójának erősítése. Reményeink szerint ehhez a platform működése eredményesen hozzájárulhat és ennek működtetéséhez egy megbízási szerződéses munkatársra lenne szükség, amelynek költségeit az adófelajánlásokból tudnánk fedezni.
  • Az Önkéntes Szemle 2024-ben megjelenő 4 számában a tanodai, a nemzetközi önkéntességgel, a szülői bevonódással, valamint az önkéntesek mentálhigiénés állapotával kíván foglalkozni. Pályázati támogatás híján, a téma fontosságát szem előtt tartva, az önkéntesek mentálhigiénés állapotfelmérését célzó kutatást egyik szerkesztőségi tagunk önkéntes munkában végzi el. Az 1%-os adófelajánlás egy részéből a kérdőíves adatfeldolgozás költségeit szeretnénk fedezni.
  • Az AMÖF eddig is adományokból és pályázati bevételekből tudta biztosítani az Önkéntes Szemle megjelenésének működési (technikai) költségeit (weboldal fenntartása, indexálási díjak), amelyek évente meghaladják a 300 ezer forintot. A támogatás egy részéből a weboldal fenntartás költségeit kívánjuk fedezni.

 

 

 


Képgaléria