Bemutatkozás


A rendvédelmi oktatás és kutatás egy meglehetősen szűk körben mozog, hiszen jobbára állami célok megvalósítása érdekében, a kapott feladatoknak megfelelően részükre juttatott összegből működik. Tudományos eredményeiket csak kevés helyen képesek publikálni, tudományos előmenetelhez nagyon csekély a keresztmetszet.

A magánbiztonság egy meglehetősen újnak tekinthető tudományterület, szerteágazó szakterületekkel. A kutatási, oktatási eredmények publikálása itt talán még fontosabb kell legyen, hiszen a szolgáltatásait ennek az iparágnak magánbiztonsági szolgáltatásokat igénybevevők számára fontos tudni, mit, miért igényeljenek.

Ebből következően a REMOK küldetése:

Lehetőséget nyújtani a rendvédelem és a magánbiztonság tudományában elért eredmények publikálására
Hazai és nemzetközi konferenciákon további publikációs lehetőségek biztosítása, a kapcsolatok ápolása, kiépítése bel- és külföldön
Rendvédelmi és magánbiztonsági kutatások elősegítése, támogatása
A rendvédelem és a magánbiztonság területén dolgozó oktatók munkájának segítése, támogatása
A Phd. képzés és az aspiránsok támogatása
A Magyar Magánbiztonsági Kutatóintézet létrehozása

 

A kuratórium tagjai nem részesülnek tiszteletdíjban, munkájukat táradalmi munkában végzik!

Mire gyűjtünk?


Képzések szervezése

Konferenciák szervezése

Tudományos publikálások elősgítése

Tudományos eredmények publikálása

Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel

Működési költségek fedezése


Mire használtuk fel?


Óbudai Egyetem Bánki Kar Biztonságszervezés Szakkör támogatása

Nemzetközi konferencia megszervezése

Phd. hallgatók publikálásának elősegítése

Előadások megtrtása magyar és nemzetközi konfrenciákon