Bemutatkozás


Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület története

(1994-től napjainkig)

 

Az 1980-as évek közepén a megváltozott gazdasági helyzetben a Láng Gépgyárat az elsők között vonták szanálási eljárás alá. Ennek következményeként a Láng Művelődési Központ épületét 1986-ban elkezdték árusítani, amely folyamat 10 éven keresztül tartott. Az 1989-es magyarországi politikai változások a szakszervezetek szerepét is megváltoztatták, az addig szakszervezeti (vállalati) művelődési házak egyik napról a másikra fenntartó és működtető nélkül maradtak, s így jogi értelemben nem léteztek (szerződéskötési- és perképességüket elveszítették). Átmeneti megoldásként a VASAS Szakszervezethez tartozó művelődési házak 1991 tavaszán megalapították a Vasas Művelődési Intézmények Szövetségét egy önálló jogi személyiséggel rendelkező érdekvédelmi szervezetet, amelynek a Láng Művelődési Központ is tagja lett, így származtatott jogi személyiséget szerzett. Ez azonban még mindig nem oldotta meg a fenntartói és működtetői problémakört. Ezért a kultúrházat használó civilszervezetek és magánszemélyek 1993 decemberében megalakították az Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesületet (rövidített neve Láng Művelődési Központ) az intézmény önálló jogi személyiségű fenntartója és működtetőjeként. Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 5892 sorszám alatt 1994. január 1-el a társadalmi szervezetek nyilvántartásába bevezette, majd 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette (2015-től közhasznú szervezet).

 

Az ingatlan végleges sorsa csak 1997 márciusában dőlt el, amikor a Fővárosi és a XIII. Kerületi Önkormányzat megállapodása értelmében - miután a Láng Gépgyártól megvásárolták az ingatlant - a művelődési központ épülete az alatta lévő telekkel egyetemben a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat képviselőtestülete határozata alapján 1997. október 16-án üzemeltetési szerződést kötött az egyesülettel, amelynek értelmében az épület továbbra is a Láng Művelődési Központ tevékenységének színteréül szolgál. Cserébe az egyesület évenkénti közművelődési megállapodásban rögzített kerületi közművelődési feladatokat is ellát.

 

Az egyesület alapszabálya szerint mint a Láng Művelődési Központ teljes körű jogutódja ellátja: a tagjai, és a területi vonzáskörébe tartozó állampolgárok közművelődési és önképzési tevékenységét, illetve biztosítja ezek feltételeit. A gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztály számára művelődési és szórakoztató programokat szervez; elősegíti az egészséges életmód kialakítását; könyvtárat működtet és tart fenn; szabadidős tevékenységeket szervez (amatőr művészeti csoportok, klubok-szakkörök működtetése, sportesemények és kiállítások rendezése); végül pedig, de nem utolsó sorban civil szervezeteket fogad be és támogat. Továbbá saját szervezésű rendezvényei által lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturált szórakozásra. Kiemelten cél szerinti tevékenységi körébe tartozik:

- a kulturális tevékenység,
- a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely meghatározza gazdálkodása kereteit az éves munkaterv célkitűzései, a támogatások és egyéb várható bevételek, valamint az üzemeltetési, fenntartási és egyéb költségek ismeretében. Bevételi forrásai az állami és a XIII. kerületi önkormányzati támogatások, a pályázatokon elért céltámogatások, az egyesületi tagsági díjak és saját - rendezvény és terembérleti - bevételei illetve a felajánlott adó 1+1%-ból befolyt összegek.

Mire gyűjtünk?


Az egyesület a jövőben is szeretné megőrizni a régi hagyományait, továbbra is céljának tekinti a hozzá tartozó civil szervezetek, klubok, szakkörök és egyéb csoportok támogatását. A jövőben szeretne további közösségi programokat bevezetni, esetlegesen újabb civil szervezeteket befogadni melyekkel még színesebbé lehet tenni a kultúrház életét, és még több lehetőséget tudnak majd biztosítani a kerületi lakosok számára a szabadidejük kulturált keretek között történő eltöltéséhez. Ehhez kérjük a kultúra szerető magyarországi lakosok szíves támogatását! Köszönjük!


Mire használtuk fel?


2015-ben a felajánlott adó 1+1%-ból befolyt összegek az egyesület működésére fordítottuk! Ezúton is köszönjük a felajánlott támogatásokat!

 

Az egyesület 2015-ben lehetőségeihez mérten ellátta, és 2016-ban is ellátni szándékozik: a tagjai (közel 1000 fős tagsággal rendelkezik) és a területi vonzáskörébe tartozó állampolgárok közművelődési, önképzési tevékenységét illetve biztosította a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételeket. Saját szervezésű rendezvényei által lehetőséget nyújtott a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészségre jótékony hatást gyakorló kulturált szórakozásra, a kerületi lakosok közösségbe kapcsolására.

 

A művelődési központban működő civil szervezetek tevékenysége által, és a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetséggel közösen rendezett országos találkozók és a „Népművészeti és Kézműves Alkotók XV. Országos Kiállítása” során igyekezett megismertetni a helyi lakossággal az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák értékeit. Ezek a rendezvények továbbá elősegítették a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.

 

A nemzetközi együttműködési kapcsolatok ápolásával elsősorban az egyesülethez tartozó amatőr művészeti csoportok foglalkoznak, akik külföldi vendégszerepléseik, valamint a különböző nemzetközi fesztiválokon és a XIII. kerület testvérvárosaiban való részvételeik alkalmával kapcsolatokat építenek ki a más nemzetekhez tartozó, de hasonló tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportokkal. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően a település szellemi, művészeti értékeit, és a helyi művelődési szokásokat, a magyar kultúrát egyre szélesebb körben ismerhetik meg a különböző népek lakosai szerte Európában. Az egyesület 2016-ban csatlakozott egy nemzetközi projekthez (Tastes of Danube: Bread, Wine, Herbs) melynek szintén a magyar kultúra ápolása, hagyományaink, népszokásaink terjesztése és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése a célja.

 

Az egyesület tevékenységének elismeréséül 2009-ben a XIII. kerületi képviselő-testület civil ügyekről döntő bizottságának határozata alapján elnyerte az önkormányzat által alapított Civil Vándordíjat. 2013-ban a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségétől „Idősbarát” címet (díszoklevelet) kapott. 2016. január 30-án pedig részt vett a „XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja” rendezvényen, ahol tevékenységének bemutatkozásával a látogatók szavazatai alapján elnyerte a „Legszínvonalasabb stand” díját.

 

A 2015. évi statisztikai adatok alapján a művelődési központ látogatottsága 115.413 fő volt, melynek jelentős részét a XIII. kerületi lakosok adták.