Bemutatkozás


Az alapítvány célja az ipar-, képző-, zene-, és mozgásművészet népszerűsítése, hagyományainak ápolása. Ennek érdekében előadások, tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg már működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. 
Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

ADÓJA 1%-ának felajánlásával segíthet bennünket, hogy továbbra is helyet adhassunk a művészetnek.

ArtBázis Művészeti Alapítvány
Adószám: 1 8 6 4 4 5 7 1 – 1 – 1 2
Banksz.: 11708001-20557683

 

Mire gyűjtünk?


Az ArtBázis Összművészeti Műhely szeretné az alkotók és befogadók táborát közelíteni egymáshoz.
************************************************************
Az ArtBázison bemutatkozó alkotók lehetőséget kapnak arra, hogy egész alkotói lényüket és lényegüket megmutassák. Az ArtBázis látogatóinak lehetősége nyílik megismerni a különféle alkotói gondolkodásmódokat, motivációkat, módszereket, technikákat és a művek mögött rejlő embereket. Az ArtBázis találkozási pontja a különféle érdeklődési területekről érkező alkotóknak, nyitott szellemiségű gondolkodóknak. Az ArtBázis fő célkitűzése, hogy elősegítse a különféle műfajok, tudományos és kulturális szférák együttműködését a szellemi javak megóvása, fennmaradása, fejlődése érdekében.