Bemutatkozás


ASTANGAJÓGA Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány 2001-ben alakult meg, az alábbi nyolc közhasznú és egymással összefüggő cél megvalósítása érdekében jött létre: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kulturális és művészeti tevékenység. Az ezek közötti szoros összekapcsolódást jelzi az Alapítvány jelképe is.

Az Alapítvány a hatályos közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV törvény szabályai szerint a következő közhasznú tevékenységeket és közfeladatokat végzi:

1. nemzetiségi nevelés-oktatás, fejlesztő n.-o., és felnőttoktatás
2. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése

3. Fogyatékkal élő, káros függőségektől szenvedő és lelki traumákat átélő személyek életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása
4. A családok mentális jólétének erősítése, időskorúak életvezetési képességének elősegítése
5. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének támogatása

6. Előadó-művészeti tevékenység.

A fenti célok megvalósítására az alapítvány saját vagyonának hozadékából, önkéntesek erejéből végzett tevékenységek eredményeiből, adományokból és a részére juttatott támogatásokból tanfolyamokat, szakköröket, táborokat, kiállításokat, előadásokat, konferenciákat és egyéb programokat szervez, könyv, audio-, videó-, időszaki kiadványok előkészítését, kiadását és értékesítését, valamint egyéb alkotások előállítását és terjesztését segíti elő a folyamatosan működő következő projekteken keresztül: AJA, Jóga, MTF, Soup Bábtársulat, Skatulacska, A Kultúrák találkozása és A Világom. Bővebben: www.astangajoga.hu 

Mire gyűjtünk?​1. Családközpontú díjmentes ismeretterjesztő és kulturális programok szervezésére,

2. Hátrányos helyzetű (csonka családokból, anyagilag rászoruló, nagy családokból érkező) fiatalok szabadidős képzés támogatásra és nyári táborok szervezésre,
3. Nyugdíjasok számára tartott foglalkozások és nyári táborok támogatásra,

4. Az Alapítvány működési költségre.


Mire használtuk fel?


Az előző évi adó 1%-kat a következőkre használtunk fel:

1.Csonka és nagy családokból érkező fiatalok szabadidős képzés támogatásra és nyári táborok szervezésre,

2. Az Alapítvány működési költségre.