Bemutatkozás


Az alapítvány a kalocsai Fényi Gyula Általáos Iskola Belvárosi Általános Iskolájának tanulóit támogatja.

Az alapítvány célja, tevékenysége

 • az iskolai diákközélet, diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása;
 • az iskolai kulturális, diáksport és kiegészítő oktatási programjainak támogatása;
 • szociálisan rászoruló gyermekek támogatása.

 

Mire gyűjtünk?


Az alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket támogatja:

 • az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása;
 • a működő diákönkormányzat munkájának segítése, a létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése, bővítése;
 • az iskolai kulturális, diáksport és kiegészítő oktatási programjainak támogatása;
 • a számítógépes rendszer bővítése (internet), az ehhez szükséges géppark kialakításának segítése;
 • az idegen nyelvi oktatás feltételeinek hatékony biztosítása;
 • szociálisan rászorult gyermekek táborozásának, kirándulásának, színházlátogatásának stb. támogatása, akiknek tanulmányi eredménye kiemelkedő vagy jó, magatartásuk is megfelelő;
 • a tanulók év végi jutalmazásához anyagilag való hozzájárulás;
 • a népi kultúra oktatásának további fejlesztése.
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység, sport tevékenység;
 • kulturális örökség megóvása.

Mire használtuk fel?


Céljaink megvalósítása érdekében többek között támogattuk/juk:

 • tehetséges tanulók versenyzése
 • hátrányos helyzetű tanulók táboroztatása, kirándulása
 • számítógépes eszközpark fejlesztése
 • diákprogramok szervezése, támogatása.