Bemutatkozás


Az Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 2001-ben hozta létre a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, amelynek vaisnava teológus szakja 2003-ban nyert akkreditációt. A Főiskola 2004 szeptemberétől államilag elismert felsőfokú oktatási intézményként oktatja a hinduizmus vaisnava ágának filozófiáját, kultúráját. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola elsőként a hinduizmus világvallását önállóan képviselő felsőfokú teológiai intézmény Magyarországon, illetve Európában, amely 2005 júniusában adta ki az első, államilag elismert diplomákat.

 

A Főiskolán folyó oktatás elveit A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda tanításai határozzák meg, aki a vaisnava vallásbölcseletet az Indián kívüli világban hitelesen terjesztette, ezért választotta őt az intézmény névadójául.

 

A Főiskola 2008-ban áttért a bolognai rendszerre, és elindította vaisnava teológia BA alapszakát, majd 2009-ben a vaisnava jógamester BA képzést, mely utóbbi az egyetlen akkreditált felsőfokú diplomát adó jógaképzés Európában. 2009-ben a vaisnava teológia BA alapszak a Főiskola székhelyen kívüli képzéseként is elindult angol nyelven, Helsinkiben.

2010-ben a Főiskola önálló épületbe költözött, amely Budapest III. kerületének festői részén, Csillaghegyen található, a Haré Krisna Oktatási és Kulturális Központ tőszomszédságában.

 

A Főiskola 2014. szeptemberében indította el vaisnava teológia MA képzését.

Mire gyűjtünk?


Oktatási tevékenységünk kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja azt, hogy a főiskolánkat alapító egyház (Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége) szerzeteseinek képzése és továbbképzése államilag elismert keretek között folyhasson, másrészt pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetőséget adunk minden érdeklődő számára, hogy mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

 

A különböző tudományterületek legjelesebb képviselői által megfogalmazott alapvető felvetések, illetve figyelmeztetések, mint például az információs társadalom felületessége, a fogyasztói társadalom csapdái, az elidegenedés és elszemélytelenedés problematikája stb., mind konkrétan tapasztalható melléktermékei a modern kor folyamatainak, és többnyire önmagunk és környezetünk tényleges megismerésének hiányára vezethetők vissza. Visszajutni önmagunkhoz, megérteni életünk teljes értelmét, felfedezni kapcsolatunkat a transzcendenssel, a végső forrással, ez a legtöbb keleti kultúrának, így az indiainak is a fő célkitűzése.

 

Főiskolánkon, az ismeretanyag színvonalas átadásán túl, mi is ezeket a célokat tűztük magunk elé. Így hallgatóink tanulmányaik befejezésekor nemcsak tudományos, hanem szellemi és lelki szempontból is gyarapodva vehetik vállukra a tanáraink és munkatársaink által együtt elkészített "batyut", amelyben a diplomán kívül az anyagi világ okozta problémák kezelésére szolgáló lelki megoldások lapulnak útravalóul.

 

Szellemiségünkhöz hozzátartozik, hogy falaink között a képzés és önképzés kéz a kézben járnak, így tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a főiskola vezető oktatói által felügyelt valamely tudományos kutatócsoportban kreatív munkát végezzenek. Erre a célra tág lehetőséget nyújt a Védikus Tudományok Kutatóintézete, a Jóga munkacsoport, az India kulturális öröksége tudományos kör és az Exegetika kutatócsoport.