Bemutatkozás


 
A KLUB ALAPÍTÁSA ÉS CÉLJAI
A Budapest Klubot László Ervin professzor, a Római Klub tagja kezdeményezésére alapította Vitányi Iván, Zwack Péter és Hankiss Elemér 1993-ban.
Meghívott, tiszteletbeli tagjai korunk kiemelkedő, humanista gondolkodású művészei, írói, gondolkodói, szellemi vezetői és tudósai, akik tevékenységükkel és példájukkal elkötelezték magukat az emberiség békésebb és harmonikusabb jövője, egy új, etikus gondolkodásmód mellett.
A tiszteletbeli tagok az első világtalálkozójukon, Budapesten írták alá a Planetáris Tudat Kiáltványát, amely összefoglalása mindannak, amit a mai ember – tekintet nélkül származására, vallására, társadalmi helyzetére – megtehet azért, hogy veszélyben lévő világunk emberhez méltó és megtartható legyen.
A kiáltvány aláírására rendezett konferenciára a Magyar Tudományos Akadémián került sor 1996. október 26–27-én. Ezen az ülésen tényleg megvalósult a kultúrák
találkozása. Az európai és észak-amerikai résztvevők mellett felszólalt a buddhista, a hindu, a mohamedán világ képviselője. Jelen volt és felszólalt Őszentsége a Dalai Láma, Karan Singh, Vilayat Inayat Khan, valamint Vigdis Finnbogadottir (Izland volt köztársasági elnöke) és Göncz Árpád. A kiáltványt aláírta – többek között – Csingiz Ajtmatov, Sri Lankabhimanya Ahangamage Tudor Ariyaratne, Riane Eisler, Willis Harmann, László Ervin, Peter Russell, Betty Williams, Elie Wiesel, Milos Forman, Maurice Béjart, Peter Ustinov, Yehudi Menuhin, Liv Ullmann, Jean-Pierre Rampal, Thomas Berry, John McConnell, Edgar Mitchell, Edgar Morin, Robert Muller, Gillo Pontecorvo, Richard von Weizsaecker, Sir Richard Rothblat, Sir Sigmund Sternberg, Mohammed Yunus, Otto Herbert Hajek, Ute-Henriette Ohoven, Sir Arthur C. Clark.
A Budapest Klub célja, hogy ösztönözze és katalizálja a fenntarthatóság folyamatát, és az összefogás és az együttműködés erejével pozitív jövő felé fordítsa a világ fejlődését.
A klub közhasznú alapítványként működik, budapesti székhellyel, külföldi központokkal és helyi tagszervezetekkel.

Mire gyűjtünk?


A világ gyökeres változások és átalakulások korszakához érkezett, ahol kedvező változásokat csak úgy lehet elérni, ha mi emberek is változunk. Az alapítvány célja, hogy feltárja a változás legígéretesebb irányait. A lehetőségek tudatosítása érdekében Alapítványunk rendezvényei révén fel kívánja hívni minden ember figyelmét az egész emberiséget érintő problémákra és a lehetséges megoldásokra. Az Alapítvány ennek érdekében együttműködik más hasonló hivatású szervezetekkel hazánkban és az országhatáron túl. A Budapest Klub eszméjével egyet értő, azt támogató önkéntesek (kreatív tagok, tiszteletbeli tagok) szerte a világban segítik, népszerűsítik munkánkat.

Célunk a társadalom egyes rétegeiben már megjelent új szemlélet felerősítése, kiteljesítése, ahol az egyéni és szűkebb közösségi érdekeket megelőzi a széles társadalmi rétegeket, egész társadalmunkat, tágabb környezetünket, Földünket szolgáló gondolkodás és cselekvés.