Bemutatkozás


Az egyesület célja, tevékenysége

 

1. Az egyesület célja: Teret biztosítani minden korosztály számára ahhoz, hogy alkotó elképzeléseit, kreativitását megvalósíthassa.

 

2. Az egyesület tevékenysége:

 

Az egyesület céljának megfelelően – az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján – az alábbi közhasznú tevékenységet fejti ki:

 

 

 

Közhasznú tevékenység

 

Közfeladat

Jogszabályhely

1.

Lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása; művészeti alkotó munka feltételeinek javítása; művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése

Kulturális tevékenység

helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)

2.

Kulturális szolgáltatás, eladó-művészeti szervezet támogatása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

Kulturális tevékenység

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7.

3.

Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése

Kulturális tevékenység

Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. § (1)

4.

Alapfokú művészetoktatás; fejlesztő nevelés; fejlesztő nevelés-oktatás

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u)

5.

A helyi közművelődési tevékenység támogatása

Kulturális örökség megóvása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 13.

 

Mire gyűjtünk?


Arra gyűjtünk, hogy művészeti értékeket tudjunk létrehozni  színházi előadásokkal. Ennek édekében színitanodát hoztunk létre, ahol bevezetjük jövöndő szereplőinket a színművészet technikai rejtelmeibe. Oktatjuk őket táncra, beszédtehnikára, színpadi beszédre, színészmesterségre, színház-és drámatörténetre.

Megfeleő oktatási és színházi körülméynek megteremtéséhez, díszletek-jelmezek beszerzéséhez,a rendezői, korrepetitori és koreográfusi munka ellenértékének kifizetéséhez és elkészült produkcióink bemutatásához, utaztatásához szükség van anyagi háttérre.


Mire használtuk fel?


Mivel még nem kaptunk 1%-os felajánlást, azt felhasználni sem tudtuk.


Képgaléria

Videó


https://www.facebook.com/pg/Cseppszinhaz/videos/?ref=page_internal