Bemutatkozás


Szervezetünk célja, hogy a tagoknak naprakész információkat és lehetőségeket biztosÍtson a kert- és szőlőművelési megoldások megismertetésébe. A kertbarát kultúra tovább fejlesztése, az ezzel kapcsolatos ismeretek széleskorű terjesztése.

Az egészséges életmód, zöldség és gyümölcs fogyasztás népszerűsÍtése. Szőlőművelési, borászati szakismeretek terjesztése.

Az egyesület tagjai szoros összefogással segÍtik egymást a szakmai és szabadidős programok megfelelő hatékonysággal történő szervezésében és lebonyolÍtásában.

Fontos a szőlőművelés, bor készÍtés hagyományainak megtartása és tovább adása a következő generációk számára.

Mire gyűjtünk?


Szakmai továbbképzések lebonyolÍtásának költségeire. 

A falusi- és agroturizmushoz való csatlakozás(borút, vidéki gasztronómia, helyi termékek népszerűsÍté, turisztikai célpontok kialakÍtása) Írott és gyakorlati bemutatásának reprezentációs költségeifedezésére.