Bemutatkozás


Szociális szolgáltatások:
TÁM-PONT Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgáltatása
A szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése. Az alkohol-, kábítószer-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik pszicho-szociális ellátását végezzük. A szolgáltatást igénybevevők életkorát tekintve, korhatár nincs az ellátást illetően.
A Drogambulancia Alapítvány működteti a drogambulanciát, mint magas küszöbű egészségügyi szolgáltatást. Az ambulanciát felkeresők részéről gyakran merül fel igényként az anonimitás, amit az ambuláns ellátás a finanszírozás miatt nem tud biztosítani. Ezen kliensek részére fel tudjuk ajánlani az alapítvány alacsonyküszöbű szolgáltatását, ezáltal ők sem maradnak ellátatlanul.
II/2. TÁMOGAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
2008. szeptember 01-től biztosítunk szenvedélybetegek részére közösségi ellátását, elsősorban illegális kábítószer fogyasztóknak, de szolgáltatásainkat igénybe vehetik olyanok is, akiknek alkohol problémájuk van, vagy viselkedési addikcióban (pl. játékszenvedély) szenvednek. A szolgáltatás Miskolc városában érhető el.
Ez az ellátás a szenvedélybetegek számára komplex, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, az ellátottak otthonában, illetve lakókörnyezetében.
 

Mire gyűjtünk?


Székhely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, közműdíjak,
postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja.


Mire használtuk fel?


Székhely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, közműdíjak,
postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja.