Bemutatkozás


A Közösség

 
A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség a Belső Ösvény élő hagyományát gyakorlók közössége. Az ezer éves tibeti Karma Kagyüpa hagyomány szellemi elődein keresztül Buddha óta - azaz 2500 éve töretlen vonalban őrzi a belső ösvény áldását és tanításait, amelyeket mestertől tanítványig ad át. Közösségünk alapítója és szellemi vezetője a tibeti születésű Dordzse Lopön Láma Ngawang Rinpocse képviselte e vonalat, és adta át magyar tanítványának, Tiszteletreméltó Láma Csöpelnek, kinek vezetésével a Közösség egy virágzó Központot tart fenn.
 
 
Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark
Kőrösi Csoma Sándort egyházunk megvilágosultként tiszteli, és az általa megnyitott utat követi. Fontos feladatának tartja szellemi örökségének fenntartását és gyakorlását. Ezért tiszteletére a Tiszta Fény Alapítványon keresztül a nagy nyilvánosság számára kegyhelyet tart fenn a Meditáció Központ területén Taron (Nógrád), ahol 1992-ben felépítettük a Kőrösi Csoma múzeum Kőrösi Csoma Sándor emlékére emelt kegyeleti emlékművet, a Békesztúpát amelyet Őszentsége a Dalai Láma szentelt fel és a világvallások képviselői is megáldották. Ez a szúpa azért épült, hogy a békét, a boldogságot és a jólétet megteremtse és megszilárdítsa a világ minden lénye számára.
 
1995-ben ugyanitt létrehoztuk a Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkot, majd az egyház és az alapítvány számára felajánlott SZJA 1%-iból Csoma életét és munkásságát bemutató Emlékpavilont építettünk, amely minden nap díjmentesen megtekinthető a Békesztúpával egyetemben. E kegyhely óriási látogatottságnak örvend, és ősi kultúránk tisztelőinek, valamint a békeszerető embereknek valóságos zarándokhelyévé vált.
 
Meditáció Központunkban rendszeres meditációkat, szertartásokat, tanításokat, tanfolyamokat és meditáció elvonulásokat (lelki gyakorlat) tartunk. Közösségünk rendezvényein és munkájában bárki részt vehet a neki tetsző módon és ideig.
 

 

Adó 1+1%

"Egyetlen gyertya fénye elűzi évezredek sötétjét"
 
Teremtsünk 1%-kal fényesebb jövőt! Missziónk a meditáció szellemi kultúrájának meghonosítása hazánkban.
 
Technikai számunk: 0059
 
Kedves Barátaink!
 
Legyen Ön is a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, valamint a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség támogatója anélkül, hogy ez Önnek pénzébe kerülne! Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a közelgő adóbevallás időpontjára, melynek keretén belül rendelkezhet személyi jövedelemadója kétszer 1%-áról.
- Az első 1%-ot az Ön által választott egyháznak,
- a második 1%-ot az Ön által választott alapítványnak adhatja.
 
Ezzel a rendelkezésével semmi új terhet nem vállal magára, hanem csak a már egyébként is befizetett adója egy részét irányítja át saját, szabad elhatározásának megfelelően.
Ha külön nem rendelkezik róla, az összeg az államkasszába kerül.
A tavalyi évtől már a minimálbért keresők is rendelkezhetnek.
Az elmúlt évek során egyre többen ajánlották fel 1%-ukat egyházunknak, illetve alapítványunknak, s reméljük, hogy ez a növekvő tendencia az idén is folytatódni fog.

                  

 
- A 2000-ben kapott 1%-ból építettük a Kőrösi Csoma Sándor emlékpavilont.
 
- 2001-ben három dharmakönyv kiadása valósult meg az évi felajánlásból.
 
- A 2002, 2003 ill. 2004-ben átutalt 1%-os felajánlást a csillaghegyi Karma Dordzse Ling Meditáció Központunk megvételéhez felvett bankkölcsön visszafizetésére fordítottuk.
 
- 2005-ben megvásároltuk Közösségünk részére a buddhista kánon tibeti szentkönyveit, a Kangyur-t és a Tengyur-t (Buddha Sákjamuni tanításának gyűjteményét és a nagy tanítók által ezekhez a tanításokhoz fűzött kommentárokat).
 
- 2006-ban közel két évig tartó előkészítő munkával megszerveztük a Maitreya Project keretében világkörüli úton lévő Buddha Ereklyék Magyarországra érkezését és a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett Ereklye Kiállítást, melyen 11.000 látogató kapott áldást Buddha Ereklyéivel.
 
- 2007-re terveztük a budapesti belvárosi központ létrehozását, amelynek megvalósulása akkor még váratott magára. Mindazonáltal a 2007-ben az egyházunk javára átutalt felajánlást erre a célra különítettük el.
 
- 2008-ban megvalósult a belvárosi központ megvásárlása és elindítása (Karmapa Ház), valamint augusztusban a Buddha Ereklye Kiállítás újbóli megszervezése és lebonyolítása, melyen 14.000 látogató találkozott a Megvilágosodott Mesterek hátrahagyott Ereklyéivel.
 
 
- 2009-ben elkezdődött a Magyarországon egyedülálló, tibeti stílusú Tara Templom építése Taron, a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark területén. A Templom alsó szintje magába foglal közösségi és szálláshelyeket. Első ütemben elkészült a szerkezetkész épület, a második ütemben elkészült a Templom, melyben 2012 nyara óta rendszeresen megvalósulnak rövidebb elvonulások, meditáció kurzusok, tanítások, beavatások, vallási szertartások és ünnepségek.
 
Harmadik ütemben elkészültek a szálláshelyek és közösségi helyiségek, elkezdődött a templomhoz vezető lépcső építése és a parkosítás. Majd ezután a templomban lévő Sakjamuni Buddha szobor diszítő festése,  tetődíszek és a főlépcső is elkészültek.
 
A 2009-2013 évi 1%-os felajánlásokat - az egyéb adományok mellett - mind a templomépítésre és a felsorolt munkák elvégzésére fordítottuk.
 
- 2016-ban az 1 %-okból elkészült a Négy Nagy Tibeti Védelmező Király fala és mozaikképei.
 
 
- 2017-ben elkezdtük építtetni a tibeti stílusú urnatárolót és előzetesen gyűjtöttünk a Láma Ngawang Sztúpa építésére.
- 2018-ban befejeződött az urnatároló építése, továbbá elindultak az építési munkálatai a Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának.
- 2020-ban is nagy erővel folytatódott a Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának az építése, így minden felajánlást erre az óriási projektre fordítottunk.
- 2020-ban felépült a Milarepa-barlang épülete a Sztúpa mellett, mely egy Milarepa és egy szkíta-hun kiállításnak ad otthont.
 

A következő években is a Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának az építésre és berendezésére fogjuk költeni az 1%-os felajánlásokat.
 
 

 
 
Tara Templom
Az Emlékpark területén felépült az összes lény boldogságáért, tekintet nélkül faji, nemzeti, vallási vagy egyéb elkötelezettségre a Szabadító Buddha Anya Templom.
 
 
A Templomot Tiszteletreméltó Cültrim Rinpocse és Láma Csöpel avatta fel 2011-ben, melyet azóta is több neves és kiváló tibeti mester szentelt meg.
 
Az épület az ősi hun templomok építészeti stílusát követi, melyet Tibetben és Mongóliában őriznek mind a mai napig. Ez az első ilyen templom Magyarországon, megalkotása által ősi hagyományunk hatalmas fájának élő hajtását telepítettük hazánk termőföldjébe az ázsiai őshaza távoli vidékéről.
 
A Tiszta Fény Alapítvány javára befolyt 1%-okból finanszíroztuk számos kiadványunk publikálását.
 
Ezenkívül új könyvek és dharmafüzetek kiadásán dolgoztunk, dolgozunk.
 
Legyen Ön is támogatója közösségünk fejlődésének, és szolgálja ezáltal felajánlása minden lény javát!
 
Fontos, hogy 1%-a rendelkezési nyilatkozatát hibátlanul töltse ki, hiba esetén rendelkezése nem lesz érvényes, így a közösségünknek szánt összeg nem jut el hozzánk.
 
Az alábbi adatok szükségesek a kitöltéshez, ezeket adjátok oda az adóbevallást készítő könyvelőnek, vagy írjátok rá az 1%-os formanyomtatványra:
 
 
Magyarországi Karma Kagyüpa Közösség
Technikai szám: 0059
 
Egyházunk alapítványának adatai:
Tiszta Fény Alapítvány
Adószám: 19703660-1-41
 
www.buddha-tar.hu
 
Minden adomány nagy megbecsülésnek örvend!
 
Az ébredés szelleme
Szülessen meg azokban
Kikben nem született meg,
Akikben megszületett 
Soha meg ne gyengüljön mindig csak erősödjön!
 

Mire gyűjtünk?


Arra törekszünk, hogy a szellemi-lelki fejlődés hiteles, gyakorlati ösvényének megtalálásában segítséget nyújtsunk nemcsak a buddhistáknak, hanem minden érdeklődőnek vallási elkötelezettségtől függetlenül. E munkánkban a több ezer éves buddhista szellemi hagyomány tapasztalataira támaszkodunk. A tanítások eredeti tisztaságukat megtartva, közvetlenül a mai emberhez szólnak egyszerű és érthető, mai nyelven tárják elénk a megvilágosult mesterek személyes tapasztalatából merített mélységes lélektani felismeréseinek kimeríthetetlen gazdagságát, és biztos útmutatással szolgálnak a belső fejlődés gyümölcsöző útját keresőknek.
 
- 2018-ban befejeződött az urnatároló építése, továbbá elindultak az építési munkálatai a Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának.
- 2019-ben is nagy erővel folytatódott a Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának az építése, így minden felajánlást erre az óriási projektre fordítottunk.

A következő években is a Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának az építésre és berendezésére fogjuk költeni az 1%-os felajánlásokat.
 

Képgaléria