Bemutatkozás


Az Együtt a Feltörekvésért Egyesület 2017 decemberében kezdte meg működését Balmazújvároson. Az egyesület működésének alapvető célja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek segítése, valamint roma és nem roma emberek szociális és egészségügyi helyzetének javítása, családsegítés, adományok gyűjtése és eljuttatása a rászorulóknak, oktatási és kulturális tevékenységek.

Működésünk folyamán több nagy pályázati projektben vettünk részt partnerként, illetve az egyesület maga is valósított meg pályázati programokat. Az egyesület működésének kezdetekor forrásaink szűkösen álltak rendelkezésre ahhoz, hogy nagyszabású programokat valósíthassunk meg, ezért nagyobb szervezeteket, ismertebb személyeket kerestünk meg, akiknek felajánlottuk segítségünket, együttműködésünket. Ennek köszönhetően önkéntes munkával segíthettünk nagyobb jótékonysági rendezvények megszervezésében, mint pl. jótékonysági koncertek szervezése beteg gyerekek
támogatására, Anyák napja rendezése romáknak, Egészséges Főzőklub létrehozása a hátrányos helyzetű embereknek, akiknek ételt osztottunk, részt vettünk különböző prevenciós programok megszervezésében, hátrányos helyzetű, pályakezdő fiataloknak segítettünk a munka világának megismerésében, valamint munkanélküli, roma személyek képzésében és munkapiaci reintegrációjában segédkeztünk. Ezen projektek mellett különféle adománygyűjtéseket (ruha, bútor, játék, könyvek) szerveztünk, melyek nem igényeltek anyagi forrást részünkről, egyesületünk tagjainak munkájával sikerült megvalósítani. Létrehoztunk egy roma fiatalokból álló csoportot, akikkel közösen sajátítjuk el, idézzük fel a roma hagyományokat. Megtanítjuk a fiataloknak a szereplést, a megnyilvánulást a való életben. Az ismeretnek és a tehetségnek köszönhetően előadásokat tartunk (ének, tánc, versmondás) különböző településeken. Továbbá a csoportban személyiségfejlesztés, korrepetálás is folyik. A fiatalok sportolását is előtérbe helyezzük, főként a hátrányos helyzetűek, romák körében. Futball csapatot alapítottunk, akiknek ingyenes biztosítunk torna-oktatást, a csapat tehetsége fellendülőben van. Ezeken felül a nélkülözők részére utazásokat, tanulmányutakat, és kompetenciai képzéseket szervezünk. Nem utolsó sorban, létfontosságú alappillérünk a
kirekesztés kiküszöbölése.