Bemutatkozás


        1988 márciusában, mint az újabb kor elsõ erdélyi szervezete, a menekültek körében alakult meg az Erdélyi Magyar Értelmiségi Klub. Nyilvántartásba vételünk 1990 áprilisában történt meg, ekkor már Erdélyi Magyarok Egyesülete néven. Kezdettõl fogva feladatunknak tekintettük az erdélyi hagyományok, értékek megõrzését népszerûsítését, felvállalva a menekültek érdekképviseletét is. A magyarországi és romániai politikai változások bizonyos mértékû hangsúlyeltolódást jelentettek a szervezet tevékenységében, de céljaink és vállalt kötelezettségeink a mai napig érvényesek. Szorosabbra fûztük kapcsolatainkat az otthoniakkal és közvetítõ szerepünk az anyaországi intézmények, szervezetek felé megnövekedett. A menekültügyi problémák háttérbe szorultak a turizmus, az ideiglenes tartozkodás és letelepedés kérdései mögött. Munkánkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a Magyarországon élõ erdélyiek  identitásmegõrzéshez kapcsolodó érdekképviselete.

        1990-tõl önálló székhellyel is rendelkezünk a 1056 Budapest, Molnár u.5. szám alatti helyiségben és az egyesület tevékenysége is kiteljesedett.

        Az egyesület jelenlegi mûködésének a gerincét az évi mintegy 100-150 rendezvény képezi, melyek elsõsorban kulturális, ismeretterjesztõ jellegûek. Programjaink  között szerepel könyv- és lapbemutató, író-olvasó találkozó, tudományos ismeretterjesztõ elõadás, elõadássorozat, kiállítás, filmklub, játszóház, kirándulás, képes levelezõlap cserenap, táncház, színházi elõadás, elõadóest, hangverseny, társkeresõ klubest, bál, tábor, sportnap stb..

        Székhelyünkön munkanapokon telefonos egyeztetés alapján rendszeres ügyfélszolgálatot tartunk, és megpróbálunk minden erdélyi illetve a határon túli magyarokat érintõ kérdésben megfelelõ választ, tájékoztatást adni.

        Kezdettõl fogva segélyekkel támogattuk a nehéz helyzetben lévõ otthoniakat, illetve az itt élõ, beilleszkedési problémákkal küszködõket. Könyv, gyógyszer, ruha, használati tárgyak továbbításával jelenleg is foglalkozunk.

        Non-profit egyesületként szorosan együttmûködünk a különbözõ civil szervezetekkel határon innen és túl, de kapcsolataink vannak intézményekkel, mûvelõdési házakkal, könyvtárakkal, kiadókkal, szerkesztőségekkel, iskolákkal stb. is. Rendszeresen találkozunk a többi erdélyi szervezettel, egyeztetjük, népszerűsítjük egymás programjait és egy közös érdekképviselet megvalósítására törek-szünk.

        A határon túliak rendezvényeinknek rendszeres meghívottai, ugyanakkor a közös munka területén különösen sikeresnek bizonyult a csereprogramok szervezése.

        Az otthoniakkal való kapcsolattartás fontos részének tekintjük a turizmust. Ezért rendszeresen tartunk diavetítéses útibeszámolókat, szervezünk, illetve közvetítünk autóbuszos kirándulásokat. Több utazási irodával is kapcsolatot tartunk fenn.

        Tagságunk és az érdeklődők köre a legszélesebb korosztályt öleli fel, mindenki talál érdeklődésének megfelelő programot. A fiatalokra hangsúlyozottan odafigyelünk aktív és lelkes ifjúsági csoportokat is működtetünk körünkben. Például ilyen az Újrahasznosított Mesék Társasága (REmese) is, mely a divatszakma, a környezettudatos életmód és a hagyományőrzés összekapcsolásával ért el óriási sikereket.

         Az egyesületünk létrehozott egy kb. 30.000 egységből (könyvek, újságok, dokumentumok, képeslapok, hang-és képanyag) álló könyvtári gyûjteményt, amely elsõsorban a külhoni magyarság szellemi termékeit tartalmazza. Ennek az egyedülálló könyvtári anyagnak a bõvítése, rendszerezése, feldolgozása folyamatos.

        Jelentõs tudományos munkát is végzünk. Részt  vettünk, elsõsorban a migrációval, turisztikával, sajtóval kapcsolatos szakdolgozatok elkészítésében, rendszeresen jelen vagyunk tanácskozásokon, konferenciákon, tudományos elõadásokon. A sajtókiadványok felkutatása, digitalizálása szakmai körökben is elismert eredményeket hozott.  Az Országos Széchényi Könyvtárral és a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárral együttműködve eddig mintegy 50 erdélyi sajtótermék mikrofilmesítését és 7 kiadvány digitalizálását végeztük el.

        Szervezetünk kiadói tevékenysége is sokrétû. Az eddig megjelentetett könyveink: "Magyar nyelvkönyv román anyanyelvûek számára" , "A Kolozsvár-Monostori református templom története" valamint az évente megjelent "Elszármazott Erdélyiek Névjegyzéke"címû kiadvány öt kötete. Három folyóiratot is útjára indítottunk "Limes" (Nemzetpolitikai szemle), "Vigyázó" (Romániai magyar lapszemle) és "Erdélyi Hívogató" (Információs havilap) címmel. Elsõsorban anyagi támogatás híján, jelenleg csak az "Erdélyi Hívogató" jelenik meg, szerény négy oldalas formátumban. Képes levelezõlapok kiadásával is foglalkozunk, eddig tíz féle, erdélyi mûemlékeket ábrázoló kiadványunk került forgalomba. Az elmúlt évben pedig egy játékkártya megjelentetésében működtünk közre melynek képein erdélyi turisztikai nevezetességek találhatók.

        Részt veszünk határon túl megjelent, vagy témájában kapcsolódó kiadványok terjesztésében is.

        További információk megtalálhatók a honlapunkon: www.erdelyime.org, az Erdélyt támogató szervezetek közös oldalán: www.erdély.org.hu, az Újrahasznosított Mesék blogján: http://blog.erdely.ma/meseujrahasznositas/, valamint a facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/erdelyimagyarok.egyesulete

Mire gyűjtünk?


Székhelyünk fenntartási költségeire és sokoldalú, gazdag tevékenységi körünk anyagi hátterének biztosítására.