BemutatkozásAz Euroalapítvány a tibetiekért elsősorban a magyarországi tibetiek segítésére jött létre - politikai hovatartozástól függetlenül -, és ezt a segítséget mind anyagi, mind kulturális eszközökkel kívánja nyújtani. Fő célkitűzése az alapítványnak a tibeti kultúra és hagyományok ápolása, és támogatás és segítség nyújtása az itt élő, hazájuktól elszakadt tibetieknek és a tibeti kultúra támogatóinak, hogy ezeket a hagyományokat megőrizhessék, megőrzését segíthessék. Ennek értelmében a szervezet nagy hangsúlyt fektet a tibeti gyermekek oktatására, a saját szokásaikkal való megismertetésére. Az alapítvány létrehozója, Karma Dorje, maga is tibeti nemzetiségű, és magas rangú buddhista szerzetesi múltjának köszönhetően elsődleges cselekvő alanya tud lenni ennek a kultúrának a tibeti gyermekek irányába való közvetítésének. 
 

Mire gyűjtünk?


Az alapítvány fő gyakorlati tevékenységei közé tartozik a tibeti ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó programok szervezése. Ezeken a találkozókon buddhista és/vagy kulturális tanítások hangzanak el, ezen kívül lehetőséget és terepet biztosítanak a tibetieknek a hagyományaik ápolására és gyermekeik tibeti kultúrával való szélesebb körű megismertetésére. Magyarországra oktatási vagy vallási, illetve kulturális céllal látogató tibetiekkel való közvetlen találkozásra adnak lehetőséget ezek az események, melyek előkészítéséhez és megszervezéséhez, a tibeti gyerekek és tibeti kultúrával megismerkedni vágyók érdekében az oktatási segédanyagok - hanganyag, projektor, könyvek stb. - beszerzéséhez és karbantartásához, illetve a hagyományok ápolásában, terjesztésében aktívan résztvevő, nem magyarországi tibetiek meginvitálásához szeretne az alapítvány segítséget kérni. 

 


Mire használtuk fel?Az alapítvány létrejötte óta számos eseményt, rendezvényt szervezett, melyek mindegyike a tibeti kultúra támogatását szolgálta, de mostanáig igen alacsony költségvetéssel, szinte teljes egészében hazai támogatás nélkül működött. Hogy több kulturális programnak és tevékenységnek adhasson otthont, szeretné a magyar adófizetők segítségét kérni. Az eddigi tevékenységek az alábbiak:   

Évente megrendezésre kerül a XIV. Dalai Láma születésnapját középpontba helyező rendezvény, melyen rendszerint az összes magyarországi tibeti, és Tibetet kedvelő, támogató magyar is tiszteletét teszi. Buddhista szertartások, tanítások hangzanak el ilyenkor. Ugyanilyen évente ismétlődő esemény még a Loszar, tibeti holdújév megünneplése. 
Korábban  az alapítvány négy tanításnak is helyet adott. Elsőként Drikung Khjabgön Csecang Rinpocse, a tibeti buddhizmus Drikung Kagyü iskolájának vezetője adott Sákjamuni Buddha tanítást és beavatást. Ezután Gelong Tenzin Choikyab koreai szerzetes tartotta meg Dharma beszédét, majd Őszentsége Szakja Trizin tartott több napos tanítást és az alapítvány invitálására és költségére. Végül II. Beru Khyentse Rinpoche kétnapos előadás során adta át az érdeklődőknek a tudását Milarepa tanításáról. 
Fontos feladata az alapítványnak a segítendő magányszemélyek felkeresése és a támogatókkal való megismertetése. Ezt a folyamatot általában önkéntes segítők munkája teljesíti ki, s ezt a munkát - a postaköltséget, utazási költséget, telefonok költségét stb. - az alapítvány támogatja anyagilag. Ennek egyik megnyilvánulási formája volt ugyanebben az évben az akkor még létező debreceni menekülttáborban regisztrált tibeti menekültek humanitárius segélycsomagokkal való támogatása, a tibetiek későbbi fővárosba való beintegrálódásának, lakás és munkakeresésének segítése, a magyar nyelvtanfolyamok anyagi átvállalást. 
A későbbi évek során a fent említetteken kívül többek között az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve az alábbi tevékenységeket végezte az alapítvány - a teljesség igénye nélkül: Tsetan Namgyel tibeti operaénekes és táncos előadása több ízben. Buddha élete című mesekönyv kiadása Kuzder Rita fordításában. Ezt a kiadványt az alapítvány térítésmentesen juttatja el az itt élő tibeti, mongol és érdeklődő magyar gyerekes családoknak. Végül 2018-ban Loten Namling tibeti születésű tradicionális énekes vendégül látása az alapítvány székhelyén, és a magyarországi tibetiekkel és Tibet-kedvelőkkel való megismertetése. 2023-ra tervezi az alapítvány a XiV. Dalai Láma, meginvitálását, aminek költségeit nagyrészt az alapítványi pénzből szeretné fedezni 
 


Képgaléria