Bemutatkozás


A Falunk Értékőrző Közhasznú Egysülete 2010. őszén jött létre. Eleinte kisebb programokban vettünk részt, majd idővel egyre jobban belefolytunk a mindennapokba. Az egyesületen belül működik egy kisebb varrószakkör is, ami igen népszerű. Emellett a falu parkosítását is az egyesületünk végzi és tartja karban. Együttműködésben vagyunk a ehlyi önkormányzattal, óvodával és iskolával is és ahol tudunk, támogatást nyújtunk. Önkénteseket fogadó szervezet vagyunk, így tudunk csatlkozni a közösségi szolgálathoz, ezáltal az érettségihez kötelező önkéntes munkát nálunk is el lehet végezni. Szekszárdon az összes középiskolával együttműködési megállapodásunk van.

 

Az Egyesület célja:

 • A kulturális értékek védelme
 • A tárgyi és szellemi értékek őrzése, gyűjtése, bemutatása
 • Kulturális események, rendezvények szervezése
 • A helyi fiatalok segítése a tanulásban, a szabadidő hasznos eltöltésében, testi és lelki egészségük megőrzésében
 • Természeti örökségünk védelme
 • A falu környezeti értékeinek bemutatása, védelme, fejlesztése
 • A természet- és környezetvédelem fontosságának tudatosítása, ismeretterjesztés
 • A falu demokratikus közéletének fejlesztése
 • A helyi közügyek feletti demokratikus civil kontroll erősítése
 • A helyi nyilvánosság támogatása, a közügyekben való tájékozottság fejlesztése különféle eszközökön keresztül (honlap, szórólap, stb.).

 

Főbb pályázataink:

 • 2011. LEADER (közel 600.000.- forint) - Az együttműködés közösségformáló ereje (Szüreti nap és bál)
 • 2014. LEADER (közel 4.527.000.- forint) - 10x15 m-es közösségi tér építése és Reneszánsz kori Mátyás nap megtartása
 • 2015. ÉlfF (közel 4.900.000.- forint) - Parlagfű elleni közérdekű védekezés, Falunk parlagfűmentesítése

Mire gyűjtünk?


Ahogy láthatják, egyesületünk nagyon átfógo feladatokat lát el és mindent megtesz, hogy a faluját feljessze. Ehhze kérnénk, az Önök nagylelkű támogatását.

 

Mire gyűjtünk?

 • óvoda támogatására
 • iskola támogatására
 • egyesület fennmaradására
 • újabb pályázatok önköltségére
 • egyéb intézmények/személyek támogatására

Mire használtuk fel?


Mire használjuk fel?

 • óvoda támogatására
 • iskola támogatására
 • egyesület fennmaradására
 • újabb pályázatok önköltségére
 • egyéb intézmények/személyek támogatására