Bemutatkozás


Szervezetünket 2016-ban jegyezték be, tehát fiatal szervezetnek számít.Mindezek ellenére a korai szakaszban is rendkívül
dinamikusan fejlődtünk,s 2017-ben részben a NEA támogatása révén,részben kitartó munkánk és más szervezetek támogatása révén
(NOE,MagyarÉlelmiszerbank,Karitasz,)a működésünk sokszínűvé vált.2017-ben sikerült saját irodahelységet bérelnünk,ami
nagy előrelépés volt számunkra Egy másik pályázatunk révén a MÉB támogatásával 09.04-e óta a veszprémi TESCO-ból minden
nap adományokat kapunk, s az így kapott élelmiszereket naponta kiosztjuk rászoruló családoknak, s alkalmi tartós élelmiszereket is
tudtunk adományozni áruházi élelmiszer gyűjtéseink eredményeképpen.
Folytattuk hagyományos programjainkat is (Ijúsági Programok,Farsang,Nőnap,Húsvét,CivilNap,Gyermeknap,tábor,kirándulások,színházlátogatások,Cirkusz Családkongresszus,Mikulás-Karácsonyi Gála, különféle találkozók, megyei,régiós, országos egyesületi programok,helyi kapcsolatokat ápoltunk,civil fórumokon vettünk részt Havi 1 főprogramunk ünnepeinkhez és hagyományainkhoz kapcsolódnak.Reformáció500 megemlékező programokon közreműködtünk, és részt vettünk egy
Ifjúsági közösségépítő projektben is a Körösmezei Római Katolikus Egyházzal közösen. Továbbképzéseket tartottunk és vettünk részt
ilyeneken.IfjúságiTagozatunk közösséggé fejlődése folyamatosan zajlik. Számukra külön programokat is tervezünk, s a programjainkon is
mindig jelen voltak segítőként,résztvevőként. Idén 4 középiskolával sikerült szerződést kötnünk, hogy az önkéntes szolgálatukat teljesítő
fiatalokat,köztük hátrányos helyzetűeket is foglalkozhassunk.Mindeközben kulturális programok keretében folytattuk hagyományápolási céljainkat.Továbbra is a NOE
tagjakéntösszefogjuk,és egymást segítő közösséggé szervezzük a Várpalotán és kistérségében élő családokat.Családjaink,fiataljaink nagyrészt hátrányos helyzetű nagycsaládosok,romák.Az ő boldogulásuk szívügyünk.A 2017-es évben megtartott rendezvényeink alapértékeink figyelembe vételével,céljaink megvalósítása érdekében zajlott és ugyanezt követjük 2018-ban is.

Mire gyűjtünk?


Működési költségeinknek csak eg részét tudjuk fonanszírozni pályázatokból, így leginkább erre fordítjuk az összegyűjtött adományokat. Az élelmiszerek napi szállítása Veszprém és Várpalota között havi szinten kb. 80.000 Ft-os költséget jelent, az irodafenntartás szintén havi 60.000 Ft, ami által tudjuk biztosítani a térségben a rászorulók élelmiszeradománnyal való kiszolgálását. Ennek megoldása nehéz feladat, de eddig sikeresen megoldorruk. A jövőben is ezt folytatjuk mindennapi tevékenységként, így ehhez kutatunk forrásokat. Ezen felül az alkalmi adományokat is szállítjuk, raktározzuk, sok az adminisztrációnk, megnövekedett az irodaszerköltségünk is, és az irodánk felsezerltsége tárgyi eszközökkel nagyon hiányos még. Szociális, adományosztási fő tevékenységünkön kívül a kulturális tevékenységi kör ellátása is nagyon fontos számunkra, továbbá az ifjúság, a jövő generációjának komplex személyiségfejlesztése, egyénileg értékes és társadalmilag haszos tagjává nevelése, közösséggé szervezése, sa hasznos szabadidő eltöltés, értékek megőrzése is fontos számunkra, így ezeket szem előtt tartva szervezzük programjainkat,melyek szintén költségesek.


Mire használtuk fel?


Korábban még nem gyújtöttünk adó1%-ot, de az adományok szervezésére, szállítására, irodafenntartásra, működtetésre, önkéntesek foglalkoztatására, toborzására, továbbképzésekre, utazási költségre, önkéntesek étkeztetésére, irodaszerekre, közösségépítő programokra fogjuk felhasználni.


Képgaléria