Bemutatkozás


Veszélyhelyzetek esetén közreműködés az élet- és vagyonmentésben, különös tekintettel a vízben, vízen bekövetkezett eseményekre. A természet és a környezet védelme, a siklósi kistérség települései tűz elleni védelmének támogatása, tűzoltási , kárelhárítási tevékenység végzése, továbbá siklósi kistérségben élők életfeltételeinek javítása, a földrajzi mobilitás javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájárulás elősegítése, közösségfejlesztés, ifjúságnevelés, helyi identitástudat erősítése, térség értékeinek népszerűsítése.