Bemutatkozás


Az 1992-ben alapított Kismarosi Falumúzeum Alapítvány - a Kismarosi Önkormányzat támogatásával - gondozza a működési engedéllyel rendelkező Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményt (korábban: Kismarosi Falumúzeum). Az Alapítvány önkéntes munkát végző munkatársainak és külső önkéntes szakértőinek legfontosabb feladata, hogy aMuzeális Gyűjteményben gondozott "Arcok, tárgyak Kismaros múltjából" c. néprajzi és helytörténeti állandó kiállítás anyagát 1993 óta folyamatosan gondozza, bővítse, bemutassa és dokumentálja, továbbá időszaki kiállításokat rendezzen.
 

Az Alapítvány a - kismarosi vagy Kismaros környékéről származó - muzeális értékek (régi eszközök, okiratok, fényképek, hangdokumentumok, falusi gazdálkodási szerszámok, a helyi vallási és kulturális élet relikviái, az oktatás emlékei, stb.) összegyűjtését, rendszerezését, konzerválását, tárolását, dokumentálását ill. kiállításon való bemutatását végzi. Ezen belül rendszeresen jelentős textil-, festmény-, irat- és fatárgy-restaurálási feladatokat oldunk meg külső múzeumi szakemberek bevonásával.
 

Kismaros XVIII. század első felétől számítható közel 300 éves történetének, kulturális és vallási hagyományainak megismertetése érdekében a község Önkormányzatával közösen 1996 elején kiadtuk a "Tanulmányok Kismaros történetéből" c. könyvet. 2000-ben pedig a "Kismaros betelepült őslakossága vallási és köznapi életének bemutatása" c. dupla hang-CD-n mutattuk be a falu zenei és mindennapjainak hagyományait.
 

A muzeális gyűjtemény jelentős mennyiségű és szépen kiállított, katalogizált digitalizált fotógyűjteménnyel rendelkezik. Rendszeresen végzünk fotódigitalizálási és digitális retusálási feladatokat.
 

Munkatársaink évente száznál több iskolai és egyéb látogatócsoportot, valamint egyéni látogatókat fogadnak megnövelt nyitvatartási időben (heti 12 óra) és egyéb bejelentett időpontokban, díjtalan belépés és tárlatvezetés keretében.
 

A 2009-ben kapott országos működési engedéllyel összhangban muzeális kutatószolgálatot szerveztünk, ahol néprajzi és helytörténeti kutatók valamint felsőfokú tanintézetek hallgatóinak rendszeres helybeni konzultációja és kutatása valósul meg. Rendszeres szakmai kapcsolatban vagyunk a váci Tragor Ignác Múzeum szakembereivel ill. a budaörsi "Jakob Bleyer Heimatmuseum"-mal és az itt működő Német Tájházak Országos Szakmai és Információs Központjával.
 

A muzeális gyűjtemény kiállítás-fenntartási, leltározási, intézményfejlesztési, karbantartási, stb. feladatainak ellátása is rendszeres munkát jelent.

 

Mire gyűjtünk?


Az Alapítványunk által gondozott Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény múzeumi kiállításvezető kiadványának kinyomtatásának költségeire gyűjtünk.

 


Képgaléria