Bemutatkozás


kulturális, hagyományőrző, ismeretterjesztő tevékenységek, kiemelt jelentőséggel a háborús emlékhelyek gondozása, e célt szolgáló országos szakmai szövetség (a HáEmGo) gesztorálása, kiadványok közzététele, szobrok készítése, kiállítások szervezése, továbbá külhoni magyarságnak könyvek gyűjtése és kiszállítása, civil szervezetek képzésében részvétel, pénzügyi és számviteli szolgáltatás, stb. A.O. szerinti mozgástérben (tételesen idesorolva a karitatív célzatú élet- és munkakörülményeket javító projektek teljesítését és az ifjúság és a nyugdíjas korosztály szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló illetve a tömegsport és egészségóvó programokat, stb.)

Mire gyűjtünk?


Határon túli magyar katonatemetők gondozása és kapcsolódó kulturális rendezvények, megemlékezések tevékenység célokra.

 

Konkrétan mire szeretnénk költeni?

- az alábbi fontosabb éves szakmai projektekre, kopjafa vásárlásra, emlékmű állításra,

- gépjármű üzemanyagra a programok helyszínére eljutás érdekében,

- festővásznakra és kellékekre,

- utánfutónk korszerűsítésére,

 

Kivonat a VÁRHATÓ fontosabb 2019. évi programjainkból, időpontjainkból:

 

- Doni katasztrófáról megemlékezésen részvétel (2016. január 12.)
- megemlékezés a PISKI csata 170. évfordulóján és kopjafa elhelyezés 
- Emlékezet a Hősökre 1914-1918 - Ecsettel a Békéért címmel nemzetközi festmény kiállítás sorozat itthon és külföldön az I. vh. centenáriumához kötődéssel: https://www.facebook.com/groups/846772128758909/

+ alkotó tábor aug-ban lengyel, szlovák, magyar, ukrán résztvevőkkel a festmény kollekció bővítésére

- Hadisírgondozó CAMP a Felvidéken magyar  (júni, júli, aug. szeptember 5-5 napban) - diákok, nyugdíjasok

- Nemzetközi gyertyagyújtási akció/ International candle lighting action (10. alkalommal) november 11-én 11 óra 11 perckor – stratégiai célunk: a HARCTÉREN ELESETT KATONÁK EMLÉKNAPJA elfogadtatása az EP hivatalos szerveinél https://www.facebook.com/groups/1826910277549148/
- Radnóti (1909. V. 5.– Abda,1944. XI. 9.) megemlékezés + emléktábla elhelyezés 

 


Mire használtuk fel?


Gyorsjelentés a 2018. évi főbb tevékenységünkről:

 

Összegezve: eredményesen búcsúzunk 2018-tól. Egy produktumokban gazdag, minőségében és visszhangban kedvező időszak áll mögöttünk létünk 25. esztendejében. Meggyőződésünk szerint nemzetközi léptékben növeltük városunk, országunk jó hírnevét és a köz javát szolgáltuk.

 

Részletesebben:

 

A fő programjaink közé sorolt gyertyagyújtási akciónkat az idén 9. alkalommal valósítottuk meg. A teendőket az idén kiegészítettük BÉKEFA ültetéssel és PIPACS szimbólumot népszerűsítő és MÁS EGYÉB kezdeményezésekkel. Mindezt november 11-én 11 óra 11 percre időzítve az I. világháború katonai cselekményeit lezáró centenárium jegyében szorgalmaztuk.

Ám ezen túlmenően több más programunk is része volt emlékezetőrző projektünknek:

- A VÉR VIRÁGA címmel országos fotópályázat – Dr. Csiák Gyula szervezésében - eredményhirdetése november 7-én valósult meg.

- Az ŐsfAlköz civil formáció tagjai versek elmondásával járultak hozzá a rendezvényeink sikeréhez, de volt olyan is, aki (Szőcs Sarolta - A Föld könnyei címmel és Kendőbe kötve címmel) verset írt ez alkalomra. 

- Simon Veronika és Anna Simkulicova vezetésével a Nagy Háborúra fókuszáló alkotótábort bonyolítottunk Bánkon és Szegeden 20 festőművész részvételével.

- „Ecsettel a békéért” (2013-ban megkezdett) programunk keretében ez évben tizennyolc alkalommal tartottunk kiállítás megnyitót, ebből öt külföldön valósult meg. Mostanra 88 lengyel, magyar, szlovák, ukrán festőművésznek 350 db festményével tárlat sorozaton elevenítjük fel az I. világháború történéseit, résztvevőit, helyszíneit.

- Fehérváron pipacsfestő napot szerveztünk. A felhívás nyomán mintegy 35 „poppyt” ábrázoló alkotással gyarapodott alapítványunk.

- Sokadik éve valósult meg hadisírgondozó CAMP a Felvidéken diákok és nyugdíjasok részvételével. Ennek fénypontja volt Velkőben (Velkrop - Sk) a katonatemető ünnepélyes átadása, ahol sok önkéntesünk kapott emléklapot illetve Kovács Zoltán és Törő Gergő urak pedig az osztrák Schcwarzes Kreuz kitüntetését vehették át.

- Nemeskosútiban (Szlovákia - Košúty) a Honvédség és Társadalom Baráti Kör szervezetével és a helyiekkel karöltve kopjafa állítására került sor. Alkotója az idén elhunyt Horváth Lajos fafaragó önkéntes munkatársunk volt.

 

A „gyertyagyújtás” akciónkat nyugodt szívvel tekintjük immáron hagyománynak, miközben az évek során rendezvény sorozattá nőtte ki magát. Mind a társszervezők, mind a résztvevők körében már voltak jelei az önjáróvá válásnak is.

 

Jó érzés tudni, hogy egy picinykével mi is hozzájárulhattunk az ez évben Párizsban, a „Diadalív árnyékában” a fegyverek elhallgatásának századik évfordulója tiszteletére megtartott emlékünnepség eszmeiségéhez.

 

Ráhatásunk tartalmiságát (stratégiai célunk elérését) több tényező is gyengítette.

 

A fő hatókörünknek ez alkalommal is Kárpát-medence volt megcélozva, bár összesen 15 országból és mérhetően 148 településről érkeztek hozzánk közvetlenül visszajelzések. Hazánkon túlmenően a legintenzívebb partnernek Szlovákia tekinthető, ahol nem csupán a magyar ajkú környezet volt fogékony a megkeresésünkre. Ugyanakkor Csehországból, Horvátországból, Szerbiából, Oroszországból és az északi (Skandináv) országokból az idén egyáltalán nem leltünk partnerségre.

 

A projekt előkészületeit már az év elején megkezdtük, majd augusztustól októberig tartott a fokozott kampányolás. Főként kétoldalú kapcsolatok keretei közt zajlott a munka, mivel a média terén 2018-ban sem sikerült az országos sajtót kellően megérinteni. Evvel együtt köszönet illeti a Nimród c. magazin szerkesztőségét, ahol több ízben adtak közre információt illetve orientálták a vadásztársadalmat a részvételre.

 

Határainkon belül Székesfehérvár továbbra is élenjár az akció kiteljesítésében. Itt egyidejűleg 11 helyszínen más-más civil szervezet a házigazdája a megemlékezésnek. A szerb kisebbség Fehérváron a Rác u-ban és a Palotai úton lévő temetőben tartott emlékezet idézőjét külön elismerés illeti. Spányi Antal megyés püspök úr már korábban is támogatta azon javaslatunkat, hogy ezen nevezetes időpontban minél több templomnak a harangjai szólaljanak meg. Ennek folyományát érezzük azon tapasztalatban, mely szerint e gyakorlatot átvették sok más itthoni településen, valamint a Felvidék istenházaiban is. A városunkban működő Fehérvár Travel az idén egyedi színfoltot adott, hogy november 11-én 11 órakor 3 (Florida, Thaiföld, Szingapúr) helyszínen lévő turistacsoportjuk gyújtott gyertyát illetve viselte a pipacs kitűzőt.

 

Továbbá Kiskunhalason, Debrecenben, Kaposváron, Dunaújvárosban, Kunszentmiklóson, Kunbaján, Sárkeresztesen, Sárbogárdon, Sárosdon, Battonyán, Alcsútdobozon, Békéscsabán és Budapesten a XIII. kerületben (a BEOSZ által) sikerült jelentősebb résztvevő létszámot mozgósítani, valamint konkrét (nagyobb lélegzetű) programot illeszteni a múltidézéshez. Szőlősgyörök polgármesterének, Klotz Péternek a környező településekre és is kiterjedő szervező munkáját szükséges hangsúlyozni. Védnöki körünket magyar és külföldi neves személyiségei, művészei, közéletünk szereplői köréből kértük fel. Közülük többen (pl. Medveczky Ádám, Dr. Czeglédi József, Hazuga Károly, Gulyás András, Ráday Mihály) személyesen is részesei voltak Bp-en, a Városmajorban zajlott rendezvénynek és Bródy János művész úr két nótáját adta elő. A vidéki helyszíneken is sok védnökünk tekintette fontosnak a részvételét, és/vagy a közvetlen előkészítő, szervező, megvalósító tevékenységben szerepvállalását.

 

Szlovákia területén:

- a KVH Beskydy civil szervezettel sok éves együttműködésünk eredményeként 2018-ban mintegy 800 munkaórát teljesítettek önkénteseink a sírkertekben és sok-sok településen tartottak visszatekintő rendezvényt november 11-én,

- a szlovák nyugállományú katonák (veterán) szövetsége szórólapon és pipacs kitűzővel inspirálta a tagságát a sokak által Poppy Day-ként ismert rendezvényekre,

- a felvidéki cserkészek vezetőjének, Csémi Szilárd cserkésztisztnek alapos előkészítő tevékenységgel végzett orientálása meghozta gyümölcsét, nem kevés ottani cserkészcsapat pl. Rimaszombat, Nagymegyer, stb. illetve önkormányzatok, intézmények valamint civil szervezetek, egyházi gyülekezetek váltak részesévé a múltidézésnek,

- Brezo Kata óvónő Bély nevű falucskából írt levele volt leginkább megindító, bemutatván az aprócska gyerekek által készített rajzokat,

- média tekintetében a Felvidék Ma című portált indokolt kiemelni a projektünkről adott részletes tájékoztatás okán.

 

A faültetés program elemet Sárkeresztesen indítottuk útjára még áprilisban. Fehérváron sikerült elérni, hogy a centenáriumra mintegy 100 emlékfa legyen elültetve, melyben több civil szervezet vállalt szerepet. Ezen túlmenően nem kevés békefa került parkokba, temetőkbe, így Velkropban (Sk), Sárosdon, Szőlősgyörökön, Nagymegyeren (Sk), Vereben, Mezőpeterden, illetve Bély (Sk), Sárszentágota, Izsap (Sk), stb. településeken. Debrecenben szintúgy közel 100 elültetett fa emlékeztet a száz évvel korábbi történésekre..

 

Mi volt az üzenete az akciónak?

- SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT, a BÉKE megőrzésének fontossága,

- száz év távlatában már elérkezettnek látjuk az idejét a hajdanán szemben álló felek közös emlékezetére is,

- hazai viszonylatban a csatatéren hazájukért életüket adó elődeink helytállását, a lövészárkok poklát megjárt katonák (így utólag hiábavaló) küzdelmeit felidézni és szorgalmazni a mindezekre való emlékezetnek a felnövekvő nemzedékbe átültetését.

 

Feladatunknak tekintjük:

- a centenárium éveinek zárultával se maradjon abba a múltidézésnek ezen gyakorlata. Hisszük, hogy a későbbiekben is többeket meg tudunk nyerni projektünk folytatásához. A már elültetett fák (emlékjelek) gondozásuk során - reményeink szerint – hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez.

- 2019-ben a Krajczáros Alapítvány a valamikori nyugati hadszíntéren, Ypres város közelében is el fog ültetni egy emlékfát.

 

Mindezen tevékenységgel – a civil diplomácia eszközeivel - kívánunk hozzájárulni a népek közti barátság elmélyítéséhez.

 

KÖSZÖNET indezekért ÖNKÉNTESEINKNEK és tisztségviselőinknek, akik évi 6,5 ezer munkaórát teljesítenek!!!

 

2002 óta - részben az I. vh-hoz kötődően - 5 országban 13 köztéri szobrot, emlékművet állítottunk támogatóink jóvoltából. 5 szakmai könyet adtunk közre, további 8-nak a megjelenését segítettünk támogatásunkkal.

Mintegy 15 hazai és határon túli civil formációval van rendszeres és érdemi munkakapcsolatunk. Az elnyert pénzforrásainkat önkénteseink teljesítményével megduplázzuk.

 

Bízom abban, hogy a továbbiakban is számíthatunk mindenkire, aki tenni akar az általunk követett értékek mentén. 2019-ben részben a kitaposott úton, részben új környezetben, régi és új partnerekkel megyünk tovább.

 

Mottónk: “nem a pacsirta a fontos, hanem a hangja...”


Képgaléria

Videó