Bemutatkozás


A közhasznú minősítést elnyert KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY 1993-ban jött létre. Az alapító okirat sokféle tevékenységet tesz lehetővé, ám kb 22 éve a hadisírgondozás és az ehhez kötődő kulturális programok megvalósítása a fő profilunk.

 

E téren 2010. óta jelentős szerepet vállaltunk a Felvidéken (Ék-Szlovákiában) folyó nagyszabású katonatemető rekonstrukciós munkálatokban, melynek fő szervezője, koordináló partnerünk a - homonnai illetőségű - KVH Beskydy civil egyesület.

Kiemelendőnek ítéljük, hogy 2002-től a HTBK-val együttműködésben (sok önkéntes munkaóra teljesítésével) részesei lehettünk a Doberdó lábánál, Visintiniben lévő a magyar kápolna mai arculata megteremtésének is, valamint Ukancban és B.Bistricában (Slo) lévő sírkertekben közel 100 éve nyugvó honvédeink hantjait felújító tevékenységnek.

 

          Az ezredforduló óta – részben az I. vh-hoz kötődően – 5 országban 13 köztéri szobrot, emlékművet állítottunk támogatóink jóvoltából. Továbbá 9 településen található katonatemető, kopjafa, emlékhely építéséhez, felújításához, illetve emlékfa elültetéséhez járultunk hozzá jelentős összeggel és/vagy élőmunkával. Eddig nyolc könyvet adtunk ki önállóan és támogatóként 8 másik megjelentetését segítettük elő. Mintegy 15 hazai és határon túli civil szervezettel van rendszeres és érdemi munkakapcsolatunk. Az utóbbi években 12-14 mFt az éves költségvetésünk. A jórészt pályázatokon elnyert pénzforrásainkat önkénteseink teljesítményével egészítjük ki.

 

Szervezetünk alapító tagja a Visegrad Working Group for Military Cemeteries formációnak is. Gesztor szervezetként illetve alapítóként állunk az országos hatókörű szakmai HáEmGo (Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társaság) civil formáció mögött.

 

Határokon és éveken átívelően meghatározó súlyú a november 11-én 11 óra 11 perckor esedékes HARCTÉREN ELESETT KATONÁK EMLÉKNAPJA programunk, melyhez csatlakozóként tavaly (2021-ben) már 15 országból cca 20 ezer főt nyertünk meg.

 

2014-2018 között mintegy 500 alkotással jártuk a világot, amelynek portréi, fantázia szülte festményei és tájképei az I. világháború közkatona hőseit, parancsnokait, korabeli helyszíneit, eseményeit villantja fel a ma élő nemzedékünk tagjainak és emlékeztetünk a béke jelentőségére. A gyűjtemény azóta is fokozatosan gyarapodik és folytatjuk a projektet.

 

Mindezekkel kívánjuk a figyelmet ráirányítani a közös Európában a megbékélés, a közös emlékezet szükségességére.

 

Mottónk: „Együtt, többet, jobban.”

 

Eddigi és újabb partnereinkkel e gondolatok jegyében kívánjuk tovább építeni a kapcsolatainkat.

Mire gyűjtünk?


2022. évre szóló szakmai cselekvési terv

 

 

1) Az előterjesztésben foglalt tervadatok – ezen esztendőben is - jórészt pályázat függőek, így a tervben foglaltak realizálásának kompetenciát a kuratórium az elnök hatáskörébe utalja, azon kitétellel:

- az elnök lehetőleg előzetesen is, de év végén részletes beszámolási kötelemmel tartozik,

- csakis megszerzett többletbevétel erejéig van módon a tervadatokat korrigálni,

- a tervtől eltérő egyes tételek és átcsoportosíthatóság nagyságrendjére, valamint a tevékenységre (a korábbi évekkel összhangban) a pénzügyi tervben lesznek a részletek behatárolva.

 

2) Az elmúlt években kialakult munkarendre, illetve tevékenységek folytatását szolgáló szakmai feladatokra koncentrálás mellett a tárgyév sajátosságai tételesen vannak nevesítve.

 

3) A működési területet érintő feladatok csak érintőlegesen vannak részletezve.

 

 

Kivonat a VÁRHATÓ FŐBB szakmai programjainkból, időpontjainkból

(egyes tervezett programok indokoltsága akár bővebben is kifejtve):

 

 

Tárgyév specialitásai:

 

1.1. Július 02-án avatási időponttal Dessewffy Arisztid születésének 220. évfordulójára

Margonyán kopjafa + emléktábla állítás és megemlékezés szervezés. Festmény másolatok készítése.

 

1.2. Repejov és Jobbos (Pravrovce I.-II.) sírkertekben helyiekkel közös megemlékezés és emlékjel állítás projekt folytatása.

 

 1.3. Visintiniben karbantartó tevékenység és Emlékharang elhelyezés

 

1.4. A Painted Equator Gallery (PEG – Festett Egyenlítő Galéria) c. projektben részvétel,

 

1.5. Fényvetítés – FEHÉRVÁRI DIÁKOK ÉS POLGÁROK a határon túli hadisírjainkat gondozzák c. és/vagy nov. 11-hez kötődés

 

1.6. Közreműködés a fehérvári 17-es hv. gy. ezred tisztjének Damó Elemér könyvének szlovák nyelven-megjelentetésében

 

1.7. Az alapítvány hagyományőrző szekciójának létrehozása és a tagság létszámának fokozatos növelése,

 

1.8. HáEmGo formáció élővé tétele,

 

1.9. Általunk pályázatok kiírása (IKSZ; pipacs készítés; fotó, emlékjel készítés, stb.)

 

1.10. Emlékjel állítás Bp. Üllői út 133

 

Éveken átívelő programjaink folytatása 2022-ben:

 

2.1. Alkotótábor kettő (itthon + külhonban) alkalommal. Szeretnénk elérni, hogy az adományként kapott festmény gyűjteményünk haladja meg az 1000 azaz ezer darabot…!!! Továbbá: regisztrálni a Magyar Rekord Egyesület nyilvántartásában. Valamint előkészíteni a már kiadott festmény ALBUM megjelenését követően készült (kapott kb. 200 + idénre várományos 200 db) alkotásokainkat bemutató kiadványt.

 

2.2. Festmény, fotó és más (pl. nyakkendő, rollup garnitúránk), kiállítások és könyvbemutatók szervezése, bonyolítása – itthon és külföldön. …

 

2.3. Hadisírgondozó tábor – Felvidéken, illetve időközben fellelhető további mozgástérben.

 

2.4. Elsődlegesen önköltséges (jelentkezők számától függő) kegyeleti túrák, megemlékezések megvalósítása – kötődve a korábbi emlékjeleink helyszíneihez.

 

2.5. november 11-én XIII. Nemzetközi gyertyagyújtási akció/ International candle lighting action

 

Más formációk programjaihoz kapcsolódás, illetve díjazásokhoz hozzájárulás:

 

3.1. Székesfehérvár 17-es ezred emléknapja – július 18.

3.2. Tarsoly Egyesület – Wannsee konferencia; stb.

3.3. HTBK – rajzpályázat + Görgey Gabriella és családtag Pákozdon…

3.4. Fehérvári Huszárok Egyesülete – emléknap dec 11-én

 

Működésünket szolgáló egyéb tevékenységekből kiemelések:

 

4.1. Szfvár, Dr. Koch L. u-ban kirakat tárlat + festmény értékesítés kampányunk

4.2. Elfekvő eszközeink, anyagaink értékesítése intenzitásának növelése, tároló hely felszabadítás gyorsítás

4.3. Önkénteseink és más partnereink elismerésének szorgalmazása

4.4. Festmény adományozás – Pál Dávid

4.5. Wikipedia megjelenés és Fvár Értéktár

4.6. A.O. módosítás

4.7. szja 1 % adományozás kampányolás

4.8. Kommunikációs felületeink látogatottságának növelése


Mire használtuk fel?


Tisztelt Támogatóink, kedves Partnereink, Önkénteseink,

lassan vége az esztendőnek, megkezdtük az idei munkánkról szóló (számszaki és tartalmi) összegzők készítését. Szíves figyelmetekbe ajánlom a 2021-ben teljesített fontosabb munkáinkról szóló alábbi tájékoztatásunkat, amiket a pandémia ellenére is megvalósítottunk:

- március végére befejeztük Székesfehérváron az “Emlékezet hangja” pályázatunkban vállaltakat. Kb. 22 hónapon át minden este elhangzott városunk centrumában lévő katonai emlékműnél (ami a hajdani katonavárosokban bevett szokás volt) a magyar takarodó dallama. Sajnos minden igyekezetünk ellenére városunkban nem sikerült a kitűzött célunk szerint hagyománnyá tenni e napi megemlékezést.

- a nyár elejére elkészült a Felvidék katonatemetői trilógiánk befejező kötete

- festmény kiállítások (pl. Bp Stefánia palota, Székesfehérvár, Agárd, Miskolc és több kisebb lélegzetű tárlat)

- Felvidéken hadisírgondozó tábor – nehezen éljük meg, hogy a diákság részvétele egyre visszafogottabb

- 2 alkotótábor Aranyosapátiban, összesen kb 35 fő részvételével – aminek nyomán intenzíven gyarapodott a festmény kollekciónk (az idén a járvány helyzet nyomán a határon túli partnereink közül többen nem tudták vállalni a részvételt) – a meglévő kollekciónk Közép-Európa léptékben is a legnagyobb ilyen tematikus gyűjtemény – 823 db festmény van a birtokunkban. A jövőben szeretnénk ezek eladásából bevételt visszaforgatni az alaptevékenységünkre, de egyelőre ebben még nem vagyunk sikeresek. Keressük továbbra is egy hazai és egy határon túli lehetséges partnert állandó tárlat helyszínére.

- augusztus 13-án a helyiekkel együttműködésben megvalósult – a feladatot pénz hiányában sok éve magunk előtt tolva – Takcsányban a 13 magyar huszár sírkertjének a rekonstrukciója, harangtorony elhelyezése. Ehhez kötődéssel jó visszhangja volt a felvidéki médiában, de némi segítséggel a HM tárca is érdeklődést mutatott

- augusztus 27-én Repejovban is átadtuk (megemlékezéssel egybekötve) a budapesti 1-es honvédek sírkertjébe elhelyezett 12 sírkövet

- szeptember 18-án a Stefánia palotában átvehettem a Kultúra Lovagja megtisztelő címet, továbbá két önkéntes munkatársunk Fehérváron a közügyekért adományozott Széchenyi díjban részesült. Az egyes programjaink zárásakor a kuratórium emléklappal köszönte (köszöni) meg az érintett önkénteseink szerepvállalását. A HTBK Székesfehérvári Szervezete az idén tartotta meg a megalakulástól eltelt 25 év produktumát összegző rendezvényét, amelyen alapító tagként vette részt. Megtisztelő volt, hogy a két szervezet tartós és közös munkálkodása révén személyemet is elismerésre méltónak ítélték.

- októberben ismét sikerült önköltséges alapon eljutnunk az Ukancba (Slo) – a jóval korábban általunk rekonstukció alá vont katonatemetőben rendezett – a nemzetközi megemlékezésre

- 11.11.11.11. Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció XII. alkalommal. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy több helyen már önjárónak tekinthető ez a civil kezdeményezésű és van ahol mostanra hagyománnyá lett e megemlékezés. Az idén e projektet összekötöttük a pipacs szimbólumot népszerűsítő fotótárlattal.

- nem kevés hazai és határon túl megemlékezésen részvétel. Ám a pandémia és pénzhiányunk e téren is rányomta bélyegét a 2021. évi produktumunkra.

Sok ez vagy kevés???

Mi mindenképpen büszkék vagyunk erre a teljesítményre, még akkor is, ha a 2021-re tervezett programjaink közül néhányat el kellett hagynunk. Ennek a forrás hiány mellett a kapacitásunk végessége, továbbá a pandémia hatásai húzódnak meg a háttérben.

- Kedvezőtlen tapasztalatként éltük és éljük meg, mely szerint az egyéb pályázati lehetőségek a közhasznú működési területünket illetően egyre csökkennek, valamint a megjelent egyéb pályázatokon is jellemzően elutasító döntések születnek irányunkba. Ebből különösen fájdalmasan éltük meg, hogy a főváros önkormányzatának mostani vezetői a Repejovban megvalósított (hajdani budapesti honvédek sírkertjét méltó állapotba hozó) programunkhoz egy fillért nem adtak, illetve részben válaszra sem méltattak minket.

- Törekvésünk és kapcsolataink mozgósítása ellenére eddig nem sikerült megnyugtatóan véglegesítenünk a Doberdó térségben felállítandó harang (és harangláb) konkrét helyszínét.

- az IKSZ (iskolai közösségi szolgálat) érettségihez szükséges 50 órás kívánalom terén is ellaposodással szembesülünk. Az MTI-hez eljuttatott közleményünk kapcsán média megkeresést sehonnan nem kaptunk.

- a civil létnek az önkéntességre szóló jogszabályi lehetőségek kiaknázására nagy gondot fordítunk, ám tudomásul kell vennünk, hogy a fiataloknál elsődlegessé vált a megélhetés. Így a nyári szünetben is egyre erősödik a díjazás ellenében végezhető diákmunka konkurencia.

- a szja 1 % tekintetében 326.698 Ft-ot utalt ki számunkra a NAV, ami a korábbi évhez képest kicsivel jobban sikeredett. Egyelőre továbbra sem sikerült áttörést elérnünk az adózó polgárok megszólítása terén. Az ismeretségi körünk az elöregedés miatt gyorsuló ütemben válik nem adófizetővé. Várhatóan a jövőre meghirdetett szja kormányzati intézkedések hatása sem fog irányunkba kedvező hatással lenni.

- egyre erősödő érdemi tapasztalatunk, hogy mit sem érnek a tárgyiasult mementók, ha nem teszünk mellé rendszeres megemlékezések, rendezvények formájában élő emberi emlékezetet.

- az elmúlt 20 évben 21 helyszínen vannak emlékműveink (csatolva a lista), főleg a Kárpát-medencében. Ezeknél egyre intenzívebb feladattá válnak a felújítási, karbantartási teendők. Ez már 2022-re nézve is terveink főbb vonulatát fogja képezni.

 

Üdvözlettel: németh istván

Ui.: reméljük, jelen beszámolónk is alapul szolgál a tevékenységünk jövőbeni felkarolására, támogatására

 

…Nyomot hagytunk a világban…

 

Krajczáros Alapítvány

emlékjeleinek helyszínei és az alkotók nevei

 

 

Fehéregyháza (Albesti – Petőfi Múzeum) – kopjafa 2002. – Nick Ferenc

Ukanc, katonatemető – emlékmű – Tóth Lajos 2005.

Battonya – Dr. Sztanojev György o. ezds szobor 2008.04.24. – Tóth Lajos

Balatonkenese – Szt István – kopjafa 2009.08.20. - Horváth Lajos

Székelykeresztúr – Bem tbk szobor 2009.07.31. – Tóth Lajos

Alsódomború (Donja Dubrava – HR) – Somlyó Zoltán emléktábla 2010. 07. 17. – Tóth Lajos

Érsemjén (Simian) – Kazinczy Lajos hv ezredes szobor 2010. – Tóth Lajos

Szfvár – Sipos Gyula ezds szobor 2011.07.18.  – Malom u. 2. - Horváth Lajos

Prislop – Kispereszlő (Sk) – emléktábla, katonatemető 2012. - Tóth Lajos

Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó partján – Szt István szobor 2013-2014. - Horváth Lajos

Pravrovce (Jobbos - Sk) – 17-esek emlékműve 2014. (Dudinszky László) és információs tábla

Szihalom – emlékmű – 2015. – Dudinszky László

Kosuty – Sk – kopjafa 2015, 2018. – Horváth Lajos

Piski (Erdély) – kopjafa – 190209 – Nick Ferenc

Ieper/Ypres – Belgium – 190415 – emléktábla - Tóth Lajos

Dés 190504 – I. vh. emléktábla – helyi partnerekkel

Szfvár – püspökség udvarán 190528 – emlékkő – Dudinszky László

San Martino del Carso – emlékkő 2019.06.24-30. – Dudinszky László, Mocsár László

Kobarid – emlékkő 2019. – Dudinszky László, Mocsár László

Repejov – budapesti 1-es hv. gy. e. – emlékkő, kopjafa 2019. 10. 26-án – Dudinszky László, Nick Ferenc

Stakcin (Ék-Szlovákia) – 13 huszár sírkertjének rekonstrukciója és lélekharang (2021. 08. 13.)

Repejov – katonai temetőben 12 sírkő és információs tábla elhelyezése (2021. 08. 28.)

 

valamint

 

más partnerek által állított vagy felújított emlékhelyen lévő mintegy 11 emléktáblán

pénzügyi támogatóként van megjelenítve a Krajczáros Alapítvány neve,

 

és mintegy 70 emlékfa ültetésének voltak közvetlen részesei – itthon és külhonban.

 

8 könyvet adtunk közre önállóan, további 6-nak segítettük elő a megjelenését,

 

továbbá 29 év alatt nem kevés videó, kisfilm készült tevékenységünkről.


Képgaléria

Videó