Bemutatkozás


Egyesületünk 2005. március 14-én alakult meg Salgótarjánban.

2007-ben kértünk és kaptunk közhasznú minősítést a Nógrád Megyei Bíróságtól. Közhasznúsági státuszunk folyamatos.
2014-től Tehetségpont lettünk.

2005-2008. között intézményi háttérrel, majd azt követően intézményi háttér nélkül, teljesen önállóan, illetve hazai és határon túli együttműködő partnereink közreműködésével, pályáztató szervezetek anyagi támogatásával szerveztük meg a Nógrád megyei és a határon túli középiskolások olvasótáborát.


Céljaink:

Fontosnak tartjuk a magyarországi és a határon túli szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok szabadidős tevékenységének támogatását, esélyegyenlőségének elősegítését, az ehhez szükséges anyagi, szellemi, tárgyi, technikai és módszertani feltételek megteremtését.
Támogatjuk az olyan pedagógiai, léleképítkezési folyamatok kezdeményezését és megrendezését, amelyek elősegítik az emberségre, a szolidaritásra, a környezettudatos és az egészséges életmódra nevelést, a helyi hagyományokra épülő, azon alapuló művelődési igények, formák megvalósítását.
Kezdeményezéseink, programjaink a kulturális örökség ápolását, nemzeti hagyományaink megőrzését, az anyanyelvápolás, a magyar kultúra, a magyar irodalom hagyományainak ápolását, jelentőségének tudatosítását szolgálják.
 

Fontosabb tevékenységek:

2005:

• Olvasótábort szerveztünk Balatonmáriafürdőn „Útjaink, állomásaink…József Attila nyomában” címmel, melyet 2005. június 16-28. között, Nógrád megyei és határon túli középiskolásoknak.(Szöveggyűjtemény készítés.)

2006:

• Olvasótábort szerveztünk Balatonmáriafürdőn „Útjaink, állomásaink…táj-ember-szabadság” címmel Nógrád megyei, Heves megyei, budapesti és határon túli középiskolásoknak. (Szöveggyűjtemény készítés.)

2007.

• Február 24-én „Lélekpendítések határtalanul” címmel rendeztük meg a vajdasági Zentán első, tábormódszertani továbbképzésünket közművelődési szakembereknek, tanároknak és egyetemistáknak Telek Ervin vezetésével, Telek András közreműködésével.

• Július 16-27. között „a magyarság szükség és érték...” gondolat jegyében, Kalotaszentkirályon rendeztük meg a Nógrád megyei és határon túli (felvidéki, erdélyi, vajdasági) középiskolásoknak meghirdetett olvasótáborunkat. (Szöveggyűjtemény készítés.)

2008:

• „Útjaink, állomásaink… a reneszánsz megújulás jegyében” című, Nógrád megyei, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági középiskolás és egyetemista fiataloknak, 2008. július 23-augusztus 04. között Esztergomban, a Búbánatvölgyben rendeztünk olvasótábort. (Szöveggyűjtemény és DVD készítés.)

• November 6-8. között „Ezt az ereklyét…” című, a zentai Kapocs Könyvtári Csoport Jubileumi Olvasási Konferenciájára kaptunk meghívást, ahol az egyesület vezetője előadott a konferencián.

• November 27-én a Salgótarjáni Civil Kavalkád programjaként szerveztük meg a kulturális, művészeti szervezetek (felvidékiek is) kiállítását és fórumát Salgótarjánban. Az eddigi olvasótáboros tevékenységünket kiállításon tártuk a látogató közönség elé.

• Alapító tagja lettünk a Karancs-Medves Közkincs Kerekasztalnak, amely sajnos, napjainkban már nem működik.

2009.

• A közösségépítés és tapasztalatszerzés jegyében szerveztük meg a Nógrád megyei civil szervezetek tanulmányútját a Dél-alföldi régióba: Kunbábonyba, Kunadacsra, Kunszemtmiklósra, Kecskemétre, Hetényegyházára és Méntelekre.

• Május 21-23. között Civilek és a forrásteremtés. Információk a sikeres Nógrád megyei pályázatokért címmel két és fél napos tájékoztatót és konzultációs fórumot szerveztünk civil szervezeteknek. (Kötet és CD készítés.)

• „Útjaink, állomásaink…a magyar nyelv mestereinek nyomán” olvasótábort szerveztünk a vajdasági Tóthfalun július 24-augusztus 04. között, 45 fő részvételével. (Szöveggyűjtemény és tábori újság készítés.)

• A Civil Hét eseménysorozatán belül szerveztük meg a felvidéki és a Nógrád megyei civil szervezetek együttműködési fórumát. A kapcsolatok felmérése céljából előzetesen kérdőívet szerkesztettünk.

• 2009-ben az egyesület elnökét a Salgótarjáni Civil Fórum megválasztotta a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjának. 2012-ig a Kulturális és Művészeti szekció vezetője volt.

• Az egyesület vezetője alapítója lett a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnak, amellyel kölcsönös szakmai együttműködésben tevékenykedünk.

2010.

• Április 27-én felvidéki, vajdasági és Nógrád megyei résztvevőkkel a Bányászati Kiállítóhelyen olvasótábori találkozót tartottunk Salgótarjánban.

• „Útjaink, állomásaink…Palócország és a Tótvilág”, Kárpát-medencei anyanyelvi-közösségépítő olvasótábort szerveztünk Abroncsospusztán Nógrád megyei, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági fiatal részvételével. (Szöveggyűjtemény és tábori újság készítés.)

• Szervezetünk kezdeményezője és támogatója volt a november 22-én megtartott információs napnak, ahol Barabás Miklós EU 2011. Civil Munkabizottság koordinátorától halhattak a civilek előadást a 2011-es magyar EU-elnökségről és gondolatokat a civil párbeszédről és az országos összefogás esélyeiről.

• Bekapcsolódtunk a „700 éves Baglyaskő-Salgótarján” rendezvénysorozatba, feladatunk a határ-menti kapcsolatok erősítése és a közös programok koordinálása volt.

2011.

• Forráshiány miatt nem tudtuk megrendezni az, „Útjaink, állomásaink...együtt alkotni közöset" című beregszászi olvasótáborunkat.

• Szeptember 9-én a Civil Hét és Civil Kavalkád részeként megtartott „Együttgondolkodás civil dolgainkról” című rendezvény szervezésének előkészítését és lebonyolítását segítettük.

2012.

• Segítői, támogatói voltunk az április 28-án megrendezett „Jobb velünk a világ” Nógrád megyei fogyatékkal élő szervezetek tagjainak szervezett első kulturális kavalkádnak.

2013 - 2014.

• Az Magyar Garabonciás Szövetség meghívására részt vettünk a szövetség 40 éves olvasótábori jubileumán.

• Kidolgoztuk és benyújtottuk kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki olvasótáboros szervező partnereinkkel közös táborozási pályázatokat. Forráshiány miatt a nemzetközi olvasótáborunk ismételten elmaradt.

• A Nógrád Megyei Civil Információs Centrum működtetését elnyerő salgótarjáni, A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány felkérésére vállaltuk a magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítését érintő tanácsadásokat.

• Febr. 18-án Határon átnyúló együttműködések címmel tanácskozást szerveztünk, melyen a Nógrád megyei civileken kívül határon túli szervezetek is képviseltették magukat.

• Együttműködő partnerként részt vettünk különböző határon túli programokban, pl. a Visegrád határok nélkül, júl.6-20. közötti, füleki színházi- és tánc workshop egyedüli hazai szervezője voltunk.

• A szervezet tevékenységi körét bővítve sikeresen regisztráltunk a Tehetségpont hálózatba, kapcsolatépítési tevékenységet vállalva a határon túli tehetségpontokkal.

• A füleki Zsibongó és Apropó Kisszínpad munkáját pályázati együttműködéssel segítettük.

• Folytattuk a vers- és prózaírással foglalkozó fiatalok segítését, együttműködve a Pál József Alkotói Körrel.

• Szept. 15-én fejeztük be a 450 fő salgótarjáni középiskolás, általános iskolás bevonásával megtartott, 26 előadásból álló „OSZTÁLY-TÁRSAK” RENDHAGYÓ INTERAKTÍV DROG-PREVENCIÓS SOROZATOT.

• A PÁRBESZÉD projekt keretében együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi önkormányzattal.

2015.

• Április 9-én az európai integrációval kapcsolatos továbbképzést tartottunk az Európa Házzal közösen: a civil szervezetek vezetőinek "Mindennapok Európája" címmel, a salgótarjáni középiskolásoknak "Jövőnk Európa" címmel.

• A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel közösen szerveztük meg április 26. - május 1. között a II. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz tábort.

• Október 16-án a Balassi Bálint Asztaltársasággal, a Pál József Alkotói Körrel együttműködve rendeztük meg a Pál József Konferenciát, az író, költő, szerkesztő 65. születésnapjának emlékére.

2016.

• Március 15-én Füleken ünnepelte egyesületünk jubileumi születésnapját. Határtalan civil együttműködések címmel a füleki és a salgótarjáni szervezeteknek közös workshopot szerveztünk, melynek a Füleki Önkormányzat tanácskozó terme biztosított helyszínt. Délután a március 15-i nemzeti ünnepünk ünnepi műsorát néztük meg a füleki katolikus templomban, majd koszorúztunk a gimnázium előtti emlékműnél.

• Március 18-án a Tarjáni Gyermektáborban szerveztük meg Lélekpendítő jubileumi találkozások címmel jubileumi programunk második részét, melyhez kiállítást is készítettünk. (A kiállítás nyáron 1 hónapon keresztül megtekinthető volt a SITI-ben.) Visszatekintettünk eddigi működésünkre, körvonalaztuk a jövő terveit is.

• Március 22-én továbbképzést tartottunk salgótarjáni és felvidéki civil szervezetek számára az INTERREG SK-HU 2014-2020. várható pályázatokról. A képzést Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vezetője tartotta.

• Szeptember 22-25. között rendeztük meg a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat táborát a salgóbányai Medves Hotelban a salgótarjáni általános és középiskolások részvételével.

• Október 21-én közel 150 fő részvételével rendeztük
meg Salgótarjánban, az Apolló Centrumban a II. Pál József Konferenciát. A konferencia keretében mutattuk be az egyesületünk által kiadott kötetet. A Palóc mentor című kötet az első konferencia előadásait, a kortársak visszaemlékezéseit és Pál József alkotásokat tartalmaz.

2017.

• Közös pályázatot nyújtottunk be füleki együttműködő partnerünkkel, a Pro Futuro Polgári Társulással jubileumi programra és a Határok átlépése című irodalmi és művészeti workshop-okra.

• Jelenleg a III. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábor és a nyári olvasótábor előkészítésén dolgozunk.

• Közművelődési megállapodást kötött szervezetünkkel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.
 

Mire gyűjtünk?


2017 -2018.

 

• Közös pályázatot nyújtottunk be füleki együttműködő partnerünkkel, a Pro Futuro Polgári Társulással a 20 éves jubileumi programjukra és a Határok átlépése című irodalmi és művészeti workshop-okra.

 

• Jelenleg a III. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábor és a horpácsi, középiskolásoknak szervezendő nyári Fiatalok a közéletben - közélet az irodalomban című olvasótábor előkészítésén dolgozunk. Nógrád megyében az állami és az alapítványi művészeti iskolákban nincs gitároktatás, illetve Jazz Tanszék. A mindenkori Nemzetközi Dixieland Fesztiválhoz kapcsolódva, annak kísérőrendezvényeként szervezzük meg az ifjúsági jazz tábort. Bővebb információ az egyesület honlapján.

 

A 2017. július 18 - 24. között szervezendő Fiatalok a közéletben - közélet az irodalomban című olvasótáborunkban a Mikszáth Kálmán életében és műveiben megjelenő közéletiségen keresztül és annak tükrében vizsgálva kívánunk eljutni a kortárs irodalomban és művelői életében tetten érhető POLITIKAI-KÖZÉLETI SZEREPEKIG, SZEREPVÁLLALÁSOKIG.
CÉLUNK:
Ösztönözni az egyéni és a közösségi aktivitást, bővíteni a cselekvési lehetőségeket, az információáramlást, esélyt adni a fiatalok kezdeményezéseinek, segíteni az értékes emberi élet megéléséhez való felkészülésüket. Hozzá járulni az ifjúság ismereteinek, önismeretének, felelősségtudatának fejlesztéséhez.

A tervezett PROGRAMOK SEGÍTENEK MEGÉRTENI AZ IRODALOM ÉS A POLITIKA KLASSZIKUS ÉS MODERN ÉRTELEMBEN VETT ÖSSZEFONÓDÁSÁT/KÖLCSÖNHATÁSÁT, A KÖZÉLETI ÜGYEIK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS ÉS A TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS FONTOSSÁGÁT.

A tábort Mikszáth horpácsi Emlékházának szomszédságában rendezzük meg.

 

•  Szeretnénk nyomdába adni és megjelentetni a 2016. október 21-én lezajlott II. Pál József Konferencia anyagát, valamint a Pál József Alkotói Kör tagjainak az utóbbi 5 évben született alkotásait.

 

•  Kiemelten fontosnak tartottuk 2016-ban a II. Pál József Konferencia megvalósítását, mivel a konferencia névadója 5 éve hunyt el. Munkássága ugyanakkor nem áll a feldolgozás azon szintjén, hogy az előző évi programhoz hasonlóan csak Vele foglalkozzunk, illetve Pál József mindig nagyobb hangsúlyt fektetett mások mentorálására, mint saját irodalmi, művészeti, közéleti tevékenysége előtérbe helyezésére.

A konferencia folytatását tervezzük 2018-ban, amikor is a salgótarjáni, Nógrád megyei irodalmi, művészeti évfordulósaira koncentrálunk újra. Főképp azokra, akik az elmúlt időszakban többé-kevésbé kikerültek a köztudatból, ugyanakkor munkásságuk lokalitáson túli jelentőséggel bír.
Úgy véljük, a hagyományápolással értéket közvetítünk, tartunk életben és teremtünk. Hozzájárulunk ezzel Salgótarján történetének jobb megértéséhez, s ezáltal a negyedszázada tartó lejtmenetének visszafordításáért is teszünk valamit: gondolkodásra és újragondolásra ösztönzünk embereket.