Bemutatkozás


A Magyar Twirling Szövetség 2003. szeptember 20-án tartotta alakuló közgyűlését.

 

Szövetségünket a Tolna Megyei Bíróság a 1462. nyilvántartási számon regisztrálta.

 

A Tolna Megyei Bíróság a becsatolt alapszabály és egyéb iratok alapján megállapította, hogy a szervezet az 1997. évi CLVI. Törvény (Khtv.) 26. §. 14. alpontjában foglalt sport közhasznú tevékenységet folytat, ezért a Magyar Twirling Szövetséget 2004. április 29-én jogerős határozattal (Pk.60048/2004/2) közhasznú szervezetté minősítette.

 

A szövetség éves beszámolási kötelezettségét az alapszabály 7. § (1) bekezdése írja elő.

(„A közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve.”

 

(8) bekezdés Az éves közgyűlésen kötelezően tárgyalni kell: - az éves közhasznúsági jelentést.”)

 

A szövetséget 5 tagú Elnökség irányítja.

 

Az Elnökség illetve a Szövetség felügyeletét, illetve ellenőrzését a Tolna Megyei Ügyészség, valamint a Közgyűlés által választott 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el.