Bemutatkozás


A Magyarországi Kineziolósok Szövetsége 1992. szeptember 27. alakult. Célja a kinezilógia, mint egészségvédő, megelőző, rehabilitációs és képességfejlesztő módszer alkalmazása révén, a rászorultaknak szolgáltatás nyújtása, a módszer társadalmi és szakmai elfogadtatása, előadások tartása, kiadványok szerkesztése révén. Tanfolyamok, továbbképzések figyelemmel kísérése, tájékozatással tagjainak és érdeklődőknek a részvétel biztosítása. Tapasztalatcsere támogatása és szervezése a kineziológusok szakmai fejlődése érdekében. Hazai és nemzetközi szervezetekben tagság, konferenciák, találkozók szervezése és azokon részvétel. Nemzetközi kutatásokban részvétel. Karitatív tevékenység oktatási és egyéb intézményekben.

Mire gyűjtünk?


A kinezológia módszerének eljuttatása a társadalom azon rétegeihez, akiken segíthet. Ismeretátadás előadásokon, klubtalálkozókon az egészséges életmód kialakításának segítését, az egészségmegőrzést támogató technikák gyakorlati elsajátításán keresztül. Segítség nyújtás a rászorulóknak csoportos vagy egyéni karitatív tevékenységgel.


Mire használtuk fel?


Konferenciák, előadássorozatok szervezének és lebonyolításának biztosítására. Képességfejlesztő technikák megtanítására az arra rászorulóknak egyéni és csoportos foglalkozásokon.