Bemutatkozás


Táncoktatással, táncos rendezvények, zenés-táncos előadások szervezésével és lebonyolításával megőrizni és beépíteni a kultúra ezen ágát a mindennapokban. Célja elsősorban a 4-25 éves korosztály számára lehetőséget biztosítani szabadidős tevékenységeik kultúrális jellegű megvalósítására. Rendszeres testmozgást biztosítva kívánja elősegíteni fiataljaink egészségmegőrzését. Fontosnak tartja a környezetvédelem jelentőségét, ezért törekszik programjai megvalósítása során a környezet megóvására. A tevékenysége kiterjed a hátrányos gyermekek szociális körülményeinek, illetve életminőségének javítására, iskolai előmenetelének segítésére. Az egyesület működési területén élő és az egyesületben aktívan résztvevő gyerekek és fiatalok számára nyári táborozási lehetőséget biztosítani. Célja, hogy együttműködhessen más, hasonló területen működő egyesülettel és szervezettel belföldön és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Önkéntesek bevonásával kívánja szélesíteni az egyesület által lefedett feladatok körét, megismertetni más művészeti ágakat.