Bemutatkozás


A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület 2004. május 27-én került bejegyzésre. Az egyesület megszületését az hívta életre, hogy a Zsámbéki-kanyarba újonnan költözött lakók jobb lakókörnyezetet szerettek volna kialakítani. Az elmúlt tíz év alatt az egyesület tagsága nőtt, csatlakoztak Páty más részein élők is és ezzel párhuzamosan a tevékenységek köre bővült.

 

Az egyesület elsődlegesen arra törekszik, hogy közreműködjön a kulturált, egészséges lakókörnyezet kialakításában, fejlesztésében, továbbá célul tűzte ki a közbiztonság javítását, a környezet szennyezésének csökkentését, az életminőség környezeti feltételeinek javítását, a fiatalok környezettudatos magatartásának kialakítását.  Ezen kívül célja a helyi természeti és kulturális értékek megismerése, elfogadása;  integrálódás Páty község közösségéhez, Páty község fejlődéséhez való aktív hozzájárulás;  információ bázis kialakítása, közösségfejlesztés és érdekérvényesítés. Mindezek érdekében kapcsolatrendszer kiépítése Páty község önkormányzatával és polgármesteri hivatalával, más pátyi és kistérségi egyesületekkel, vállalkozásokkal, szervezetekkel és a helyi médiával.

 

Az Egyesület tevékenységei, eredményei:

 

1.Lakókörnyezet kialakítása, fejlesztése:

Az Egyesület tagjainak önzetlen munkájának köszönhetően a Forrási téren a következő fejlesztések valósultak meg: játszótér kialakítása az Európai Uniós normáknak megfelelően, a terület fásítása, vízvételi lehetőség kiépítése, közkemence és szaletlik építése, padok kihelyezése.

 

2.Környezetvédelem:

parképítés, szemétgyűjtés, lomtalanítás. Nagyon fontosnak tarjuk a gyerekek, fiatalok bevonását is ezen tevékenységekbe.

 

3.Közbiztonság:

Lakókörnyezetünkben minden évben nagyon sok a betörés illetve betörési kísérlet, ezért fontosnak tartottuk, hogy segítsük a helyi polgárőrség és rendőrség munkáját: az egyesület önkéntes tagjai járőrszolgálatot szerveztek –amíg ez lehetséges volt- és sok esetben sikerült még időben megakadályozni az illetéktelen behatolók káros tevékenységét.

Levelezőlistánkon megvitattuk a megelőzés fontosságát, szakemberek segítségével  tájékoztattuk   a lakókat arról, hogyan előzhetik meg a betöréseket, mire figyeljenek és felhívtuk a figyelmüket a biztonsági rendszerek kiépítésének lehetőségeiről, szükségességéről. A Pátyi Polgárőr Egyesület megalakulása után pedig minden lehetséges módon keressük az együttműködés és támogatás lehetőségét. 

 

4.Rendszeres programokat szervezünk (Közös munka, Majális, Mikulás, szomszédünnep, Családi nap, stb..) 

 

Az Egyesület honlapot és ezen keresztül információs bázist üzemeltet: www.patykanyar.hu

 

Mire gyűjtünk?


 • Kulturált lakókörnyezet, a mindenkori műszaki színvonal által megkövetelhető infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, ezzel kapcsolatos pályázati részvételek, forrásszerzés, önerőszervezés, információcsere.
 • Közbiztonság javítása.
 • A kulturált egymás mellett élés alapvető szabályainak lefektetése - kiemelt figyelemmel a lakóterület gyermekközösségére-, elfogadása, betartása és minden törvényes erővel történő betartatása: 
  - Ipari, szolgáltatási, kereskedelmi és vendéglátó tevékenységek kizárása, amelyek a kulturált együttélés alapvető szabályait zavarják 
  - Környezetszennyezés minimalizálása 
  - Állattartás szabályozása az önkormányzati rendeleteknek megfelelően
  - Telektulajdon és közvetlen határoló szakaszok ápolása, szervezett társadalmi munkában történő állagmegőrzése (pl. gyommentesítés, autóroncsok eltávolítása, ároktisztítás)
 • Érdekképviselet közös célok érdekében.
 • Forrás téri park kulturált 'jó gazda' gondosságával történő kialakítása.
 • Együttműködés Páty község önkormányzatával, polgármesteri hivatalával.
 • Egyeztetési és véleményezési képviselet kialakítása a lakóterületet érintő kérdésekben.
 • Együttműködés más pátyi egyesületekkel.
 • Integrálódás Páty község közösségéhez.
 • Páty község fejlődéséhez való aktív hozzájárulás.