Bemutatkozás


Az alapítvány a célja az atlétika sportág népszerűsítése. 

Fóbb közhasznú tevékenységei:

- Tehetséges, 6-18 éves korú gyerekek kiválasztásának elősegítése.
- Diáksport támogatása. 
- Korszerű, és eredményes felkészítéshez szükséges sportszerek, eszközök, technikai berendezések beszerzésének támogatása. 
- Egyéni szervásárlás támogatása. 
- Alap- közép-és felsőfokú oktatási intézmények atlétikai életének fejlesztése, támogatása. 
- Edzési lehetőségek támogatása. 
- Versenyzési lehetőségek támogatása, versenyre felkészülés, utazás támogatása.

- Versenyek szervezésének, rendezésének, díjazásának támogatása. 
- Hazai és külföldi edzőtáborozási lehetőség támogatása. 
- Sporttáborok támogatása. 
- Edzőképzés támogatása, edzők részére tanulmányutak szervezésének támogatása. 
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került atléták, edzők, versenybírák anyagi támogatása. 
- Kiemelkedő edzői tevékenység díjazásának támogatása. 
- Atlétika sportágban tanúsított kiemelkedő munka és versenyeredmények jutalmazásának támogatása. 
- Sportmédia elismerések támogatása. 
- Fedett és szabadtéri edző létesítmények és versenypályák fejlesztésének, építésének támogatása. 
- Atlétika tárgyú folyóiratok, szakmai, ismeretterjesztő anyagok, sportmédia kiadásának támogatása. 
- Minden olyan kezdeményezés támogatása, amelyek a fiataloknak az atlétika sportágban való fejlődését az Alapítvány céljaival összhangban erősíti. 
- Az atlétika sportág felhasználása a lakosság egészségének védelme, megőrzése, az egészséges életvitel kialakítása érdekében. 
- Olyan tevékenységek, összejövetelek támogatása, segítése, szervezése, rendezése, melyek megfelelnek az Alapítvány céljainak, szolgálják azokat. 
- Kiemelt cél a sportágon belüli szakmai együttműködések kialakítása:  a Magyar Atlétikai Szövetség megbízott képviselőivel, regionális edzőközpontokkal, utánpótlás szakmai műhelyekkel és akadémiákkal, iskolákkal, diáksport szövetséggel, szabadidő sport szervezetekkel, atlétikai szakosztályt működtető sportegyesületekkel stb.

Mire gyűjtünk?


A pécsi atlétika utánpótlás korú sportolóinak felkészítésére: edzőtáboroztatás, utaztatás, versenyeztetés, felszereltség, sportág specifikus sporteszközök. 


Mire használtuk fel?


Az Alapítványunkhoz beérkezett összegeket a nálunk sportoló gyerekek felkészítésére, edzőtáboroztatásra, sportfelszerelés biztosítására használtuk fel az elmúlt időszakokban.