Bemutatkozás


   A Rotary Club Eger a Rotary International tagja. Részei vagyunk annak a nemzetközi klubhálózatnak, akiket a barátság, egymás megértése és tisztelete valamint a segítőkészség szervez egy közösségbe világszerte.

   Mindnyájan elkötelezetten, közös céljaink érdeké-ben használjuk fel a szellemi és anyagi eszközeinket, valamint kapcsolatainkat annak érdekében, hogy támogassunk olyan személyeket, csoportokat és közösségeket, akiket segíteni kell és lehet is.

   A humánum, a közösségi jóakarat segítségével igyekszünk jobbítani a világot, erősíteni a társadalmi szolidaritást és a fejlődést.

   A Rotary Club Eger tagjai sokféle gondolkodást képviselnek: vannak köztünk tanárok, mérnökök, köz-gazdászok, orvosok, jogászok és más szakmák képviselői, akik munkájukban, gazdasági tevékenységükben, vállal-kozásaikban kiemelkedő eredményt értek el és magán-életükben is igyekeznek a Rotary által elvárt magas erkölcsi normáknak megfelelni.

   A klubtagságot a barátság és egymás kölcsönös megbecsülése valamint a közös segítő szándék tartja össze.

 

Herczeg László alapító elnök 2004/2005

Mire gyűjtünk?


2016-ra tervezett célok:

  • Tehetséges fiatalok támogatása pályázat keretében.
  • Nyelvvizsgadíjak visszatérítése pályázati alapon.
  • Szórványban élő magyarok nyelvtanulásának támogatása.
  • ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezete) Heves megyei szervezet nyári táborának támogatása