Bemutatkozás


A Sárospataki Wass Albert Kör önkéntes szerveződésen alapuló, a nemzeti hagyományokat és az elődök munkásságát tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló patrióta civil szervezet. Tevékenységét a magyarság és Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében fejti ki.

 

Az egyesület célja:


A) Gróf Czegei Wass Albert (1908-1998), a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő
alakjának, a méltatlanul feledésben tartott, életében a román és a magyar hatalom által koncepciós per alapján megtagadott Baumgarten-díjas erdélyi írófejedelem emlékének ápolása, életének és műveinek hiteles bemutatása.
B) Az író szellemi hagyatékának méltó továbbvitele, a keresztény szellemiség és a
magyar hagyományok ápolása, a nemzeti értékek közvetítése.
C) Kapcsolattartás a Wass Albert emlékét ápoló személyiségekkel és szervezetekkel.
D) Wass Albert munkássága, valamint a hasonló erkölcsi és szellemi példaképek bemutatása és megismertetése a fiatalokkal és – tágabb körben – valamennyi
korosztállyal.
E) A határon túli magyarsággal, annak szervezeteivel, intézményeivel való kapcsolattartás, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése, a nemzeti elkötelezettség megerősítése.
F) Sárospatak szellemi, kulturális életében és közéletében való részvétel, a város
szellemi és kulturális értékeinek megőrzése, gondozása és továbbörökítése.

Mire gyűjtünk?


Müködési kiadásra és szakmai programok megvalósítására.


Mire használtuk fel?


2015-ös nyilvántartásba vételünk óta idén gyűjtünk először.


Képgaléria