Bemutatkozás


A Symposion Alapítványt (alapításkori neve: Symposion Alapítvány a Magyar Művésztelepi Mozgalomért, ma: Symposion Alapítvány a Magyar Művésztelepekért) a Symposion Társaság a nyíregyházi Országos Symposion Találkozón, a jelen lévő művésztelepekkel közösen hozta létre. Elnöke a mai napig Péter Ágnes szobrászművész.

Az alapítvány célja a művésztelepi mozgalom és a symposionok koordinálása, fejlesztése, szimpózium jellegű párbeszédek folyamatos kezdeményezése és ösztönzése, a művészi kommunikáció hagyományos és új formáinak feltárása, kiállítások, előadások, művészeti akciók szervezése, publikációs és pályázati tevékenység. Emellett célja volt a külföldi művésztelepekkel való kapcsolatok építése és bővítése, művésztelepi adatbázis létrehozása, és a határainkon kívül élő magyar művészek hazai művésztelepi részvételének elősegítése.

Az alapítvány segítette a Gyermelyi Művésztelep létrejöttét, és sokat tett az alkotótelepek technikai és technológiai színvonalának fejlesztéséért, valamint a művésztelepi eredmények széles körű megismertetéséért. Az Alapítvány kezdeményezte és segítette az egri Fény Sympozion elnevezésű rendezvénysorozat elindítását és szervezését a Kepes Központban. Ugyancsak részt vett, később pedig önállóan szervezte a magyarországi művésztelepek országos találkozóit, melyek zárónyilatkozatait eljuttatta a döntéshozóknak.
Az Alapítvány mentorálja az új művésztelepi kutatásokra épülő projektek szervezését.

A Symposion Alapítvány elnöke és a Symposion Társaság elnöke, Cserny József, együtt képviselték a nemzetközi művésztelepi rendezvényeken a hazai művésztelepeket, és rendszeresen beszámoltak róluk a művésztelep vezetőknek.

Az Alapítvány elnöke 2006-ban életre hívta a Nemzetközi Velencei-tavi Symposiont, melynek egy személyben a vezetője és a szervezője is. A művésztelep-vezetői munka keretében Hantos Károllyal olyan projektmódszert dolgozott ki és kezdeményezett interdiszciplináris kutatási témának, amely elemében és az alapoktól újítaná meg a művészetoktatást. A symposion módszer elterjesztéséhez saját mintát dolgozott ki.
A Velence-tavi művésztelep az alkotó és módszertani kutató tevékenység mellett keresi azokat az új és hatékony kommunikációs lehetőségeket is, amelyekkel ma és a jövőben is, mindenkihez közelebb viheti a művésztelepen készült alkotásokat.
Péter Ágnes szakemberek bevonásával elkészítette az első mobiltelefonos alkalmazással elérhető virtuális szoborparkot, mely a Velencei- tavi természetművészeti symposion efemer anyagokból készített alkotásait dokumentálja 21. századi szinten. Művésztelepén a különböző művészgenerációk aktívan részt vehetnek a szakemberekkel a Velence-tó körüli, ipar nélküli térség rekreációs fejlesztésében. A velencei-tavi művésztelep másik fontos jellemzője az, hogy a művésztelep egyetemközi, azaz mesterek és hallgatóik dolgoznak itt egymás mellett, és a mesterek a kialakított tematikát beviszik az egyetemeikre egy-egy szemeszter projektjeként.

A Nemzetközi Velence-tavi Symposion szervezési és működési tapasztalatait hasznosítja Péter Ágnes alapítványi elnök a 25 év alatt bekövetkezett jogszabályi és személyi változások miatt 2017-ben újraalapított Symposion Alapítvány működéséhez.

Az újraalapítók a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány és a Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága. A kuratórium elnökhelyettesi tisztségét és feladatait Zalavári József tölti be és látja el. Az új kuratórium tagjai: Paczona Márta, Rácz Imre, Harsai Ilona Mária művészek és Németiné Mészáros Julianna (N. Mészáros Júlia) művészettörténész.

A korábbi célok mellé bekerült a magyarországi művésztelepek közötti kommunikáció új formáinak a kutatása, feltárása és bevezetése, a művésztelepi módszer oktatásba való bevezetésének módszertani segítése és a nemzetközi konferenciákon való részvétel.

Az alapítvány segíteni kívánja a világban élő magyar művészek hazai és külföldi művésztelepi részvételét, a művésztelepek tudományos tevékenységét és oktatótevékenységüknek a kiterjesztését a képességfejlesztésre és a művészeti nevelésre. Új feladat az interdiszciplináris párbeszédek kezdeményezése és ösztönzése, az interneten elérhető országos Symposion Portál létrehozása és kutatható adatbázissá fejlesztése, melynek jelen portál felel meg.
Ugyancsak új feladat a Symposion Alapítvány facebook oldalának gondozása.

Kiemelt feladata a kulturális örökség megóvása, a részvétel a térségfejlesztésben és a rekreációs tevékenységek fejlesztésében, a Symposion Alapítvány, a Symposion Társaság és a Cserny-család közös művészeti díjának gondozása, új vizuális műhelyek létrejöttének támogatása és a művésztelepek menedzselése.

A Symposion Alapítvány továbbra is kiemelt feladatának tekinti a nemzetközi művésztelepi kapcsolatok szélesítését, az együttműködések fejlesztését és a világ országaiban élő művészek magyarországi művésztelepeken való részvételének a segítését.

Tevékenységét a Műcsarnokban rendezett 25 év Symposion. Társaság+Alapítvány+Művésztelepek című kiállítás mutatta be.

Mire gyűjtünk?


Folyamatosan csökkenő támogatási lehetőségek miatt rendkívül fontos lenne:

1. A Symposion Portál további fejlesztése, a kikutatott tartalmi anyagok megírása, angolra fordíttatása

 

2. A következő (XXVI) Országos Symposion Találkozó megszervezése,

 

3. Művésztelepek programjainak látogatása, információcsere...

 

4. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése,

 

5. A Nemzetközi Velencei-tavi Symposion megrendezése, a Symposion sziget rendezése,

faültetésekkel, újabb műalkotásokkal a térség turisztikai értékének növelése,

 

6. Egyetemekkel közös projekt tervezések anyagi bázisának megteremtése,

 

7. A művésztelep felszerelése eszközökkel anyagokkal, szoftverekkel

 

8. Kápolnásnyéken a régi (katolikus) iskola állagmegóvása, hőszigetelés, gáz, villany korszerűsítés,

 

9.  A Kápolnásnyéken létrejövű projektalapú művészeti iskola eszközökkel való ellátása, laptopok, VR szemüveg, szoftverek,

 

10. Családi napok szervezése a térségben, művészeti programokkal


Mire használtuk fel?


Eddig még nem kaptunk 1% felajánlást.


Képgaléria