Bemutatkozás


Az egyesület cél szerinti tevékenysége magában foglalja :

a, az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; b. a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; c. felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek; d. a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségeké szervezése; e. szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- ifjúságvédelem, érdekképviselet; f. elősegíteni a munkaerőpiacra visszatérő szülök foglalkoztatását; g. a nagycsaládosok segítése, támogatása; h. az egyesület pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család. Az Egyesület a fent meghatározott célok érdekében: a. elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását.; b. javaslatokat terjeszt elő a helyi, állami és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben; c. törekszik a nagycsaládok gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének megismertetésére; d. ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását, segíti a több generáció együttélési feltételeinek megteremtését; Az Egyesület céljának és feladatának megvalósítási módjai: a. anyagi, szellemi és szervezési erőforrások felkutatása és felhasználása a nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében; b. felvilágosító munka végzése a családok törvényes lehetőségeiről; c. előadások, tanfolyamok szervezése; d. külföldi és belföldi intézményekkel, illetve szervezetekkel történő kapcsolatok kialakítása és az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználása; e. folyóiratok és más kiadványok közzététele; f. pályázatok kiírása; g. pályázatokon való részvétel; h. gazdasági társaságok létrehozása és fenntartása; i. érdek-képviseleti jogkörében illetékes szervekhez történő javaslatok előterjesztése és egyedi kérelmek támogatása, egyéb érdekképviseletekkel rendszeres kapcsolattartás.