Bemutatkozás


Az egyesület célja elsősorban az Észak-Alföld régióban az egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és- ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, amit elsősorban a sport területén kívánja megvalósítani. A sportolási, testedzési, túrázási lehetőség biztosítása, ezen igények felkeltése, sportrendezvények, versenyek szervezése, és a nevezett célok megvalósításához szükséges sport-, és egyéb létesítmények üzemeltetése, rekreációs programok szervezése. A fiatalok közösségbe szervezését, az ifjúság fizikai teljesítőképességének, edzettségének fejlesztésének a biztosítsa. Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi egyesületekkel, együttműködés az önkormányzatokkal, különböző civil szervezetekkel. Célja továbbá a tagok sportérdekeinek képviselete, szakmai tudásuk fejlesztése, a szabadidő egészséges eltöltésének népszerűsítése, a társadalmi együttélés és a különböző sportágak szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. A tagok a sportra, az egészséges és környezettudatos életmódra nevelése. A külföldi társ egyesületek közötti sportbaráti kapcsolatok építése és ápolása. Az egyesület tagjainak, illetve a gyermekek és az ifjúság védelme, érdekképviselete. Utánpótlás nevelése, versenyeztetése az ország egész területén. A rendszeres sportolás és testedzés, felüdülés biztosítása és ilyen igények felkeltése az ifjúságban.